Privacy Policy

Laatste update: 06.01.2020

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de diensten van HG. U dient zich ervan bewust te zijn dat HG International niet verantwoordelijk is voor de Privacy Policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacy Policy te accepteren. HG International respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Onze website blijft altijd in ontwikkeling en daarmee kan onze Privacy Policy wijzigen. Op het moment dat er iets wijzigt, geven wij dat dan in deze Privacy Policy aan. Wij raden u aan deze Privacy Policy regelmatig te bekijken.

Contactgegevens

De gegevens van ons hoofdkantoor zijn:

Damsluisweg 70
1332 EJ Almere
+31 (0)36 549 47 00

Ons postadres:

Postbus 30078
1303 AB Almere

Persoonsgegevens

Via onze digitale media worden op verschillende plekken persoonsgegevens verzameld. Uw privacy is erg belangrijk voor ons, daarom verzamelen wij enkel noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van onze diensten. De onderstaande gegevens worden op de website verzameld:

Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), betaalgegevens.

 

Hieronder leest u waar en met welk doel deze gegevens worden verzameld

HG account

Wanneer u een account aanmaakt op de HG website, worden uw voornaam, achternaam, adres (woonplaats, postcode, straat, huisnummer) en emailadres verwerkt met als doel vervolg bestellingen eenvoudiger te maken door uw gegevens te bewaren en voor het bieden van extra’s, zoals het delen van uw mening over onze producten op de website. Deze gegevens blijven bewaard tot u zich uitschrijft.

 

Verwerken van website bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, worden uw voornaam, achternaam, adres (woonplaats, postcode, straat en huisnummer), emailadres, en betaalgegevens verwerkt met als doel de koopovereenkomst met u na te komen en de door u gekochte producten te versturen. Deze gegevens worden enkel verzameld op het moment dat u deze zelf invult en worden alleen gebruikt voor dit doel en voor het versturen van een uitnodiging om een productreview achter te laten middels de Feedback Company. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard, dit is een wettelijk vastgelegde termijn. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.

 

Contactformulieren
Op het moment dat u via het contactformulier op de website contact met ons opneemt, registreren wij uw achternaam, emailadres en land van herkomst. Overige velden zijn optioneel in te vullen. Deze gegevens worden enkel verzameld op het moment dat u het contactformulier invult en worden gebruikt om persoonlijk op uw contactaanvraag te reageren. Wij verwerken deze gegevens onder de verwerkingsgrondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’. De verzamelde gegevens worden bewaard tot twee maanden na het laatste contact, zodat wij opvolging kunnen geven aan uw berichten. Na twee maanden gaan wij ervan uit dat wij in uw informatiebehoefte hebben voorzien en de gegevens niet meer benodigd zijn. U kunt natuurlijk altijd een nieuw bericht sturen. Het betreft hier de volgende formulieren:

 

Nieuwsbrief  
Voor het versturen van onze nieuwsbrief registreren wij uw voornaam, achternaam en emailadres. Uw voornaam en achternaam worden verzameld om de nieuwsbrief persoonlijk aan u te richten. Uw emailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Als u een formulier op de website invult wordt u gevraagd of u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief. Als u hier op ‘nee’-klikt dan worden uw gegevens niet opgeslagen voor dit doel, als u op ‘ja’-klikt worden uw gegevens opgeslagen en versturen wij de nieuwsbrief op grond van uw toestemming. De gegevens worden bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Dit kunt u doen door in één van de ontvangen nieuwsbrieven helemaal naar beneden te scrollen en te klikken op: ‘Uitschrijven voor deze nieuwsbrief’.

 

Sollicitaties
Als u reageert op een vacature via onze website registreren wij uw voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, postcode, straat, huisnummer, woonplaats en land, en de eventueel door u bijgevoegde documenten zoals uw CV en motivatiebrief. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de P&O-afdeling. Uw sollicitatiegegevens worden tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien wij de gegevens langer willen bewaren, wordt hiervoor vooraf toestemming voor gevraagd. De gegevens worden dan na 1 jaar verwijderd. 

Wij gebruiken alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie

Alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd.

Meer informatie over onze sollicitatieprocedure vind u via de volgende link:
https://hg.eu/be-nl/werken-bij-hg/sollicitatieprocedure.

Vinden van een verkooppunt locatiezoeker
In de verkooppunt locatiezoeker kunt u uw woonplaats of postcode invoeren om de dichtstbijzijnde locatie te vinden. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het eenmalig lokaliseren, nadat u de gegevens handmatig heeft ingevoerd. Deze gegevens worden niet opgeslagen en niet gedeeld met derden.

Recht op inzage en vergetelheid

U heeft recht op inzage in de over u verzamelde gegevens. U kunt gebruik maken van dit recht door dit aan te vragen via ons contactformulier.

Naast dit recht, heeft u ook het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen. U kunt gebruik maken van dit recht door dit aan de te vragen via ons contactformulier.

Verwerkersovereenkomsten

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in als verwerkers. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij werken bijvoorbeeld samen met een organisatie die emailsoftware levert, een organisatie die (web)analytische software levert, een partij die helpt bij het verwerken van orders en een partij die helpt bij reclame- en marketingdoeleinden. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht en de geldende privacywetgeving.

  • Azure / azure.microsoft.com
  • Datatrics / www.datatrics.nl
  • Nominow / www.nominow.nl
  • Spotler / www.spotler.com
  • SendGrid / www.sendgrid.com
  • Buckaroo / www.buckaroo.nl
  • Feedback Company / www.feedbackcompany.com

Datatrics

Datatrics plaatst in onze opdracht cookies om bezoekers over verschillende bezoeken te volgen en zo de customer journey in beeld te brengen. Indien de Facebook Ads pixel en/of de Google Adwords/YouTube/Adform/LinkedIn/Google tag manager /Google analytics pixel op de betreffende pagina aanwezig is, zal Datatrics een aantal waarden (het segment waarin een gebruiker toebehoort en de fase waar de bezoeker zich bevind in de Customer Journey) naar deze pixel sturen, zodat we u op onze website relevantere content kunnen tonen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Datatrics.

Cookies

Als u meer wil weten over hoe wij cookies gebruiken op onze website, dan kunt u ons cookiebeleid lezen. Het cookiebeleid vindt u hier: https://hg.eu/be-nl/cookies.

Vragen of het indienen van een bezwaar.

In het geval van vragen, bezwaren of klachten met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie kunt u contact opnemen met onze consumentenservice via het contactformulier of telefonisch op +31 (0)36 – 5494700.