Adatvédelmi szabályzat

Utolsó frissítés: 2021.09.10

Bevezetés

A jelen dokumentum a HG International B.V. (a továbbiakban „HG”) adatvédelmi szabályzatát tartalmazza. Ez az adatvédelmi szabályzat az ügyfeleinkhez, a potenciális ügyfeleinkhez és a webhelyünk felhasználóihoz tartozó személyes adatok minden általunk végzett kezelésére vonatkozik.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban részletezzük, hogy milyen személyes adatokat kezelünk. Arról is tájékoztatjuk, hogy milyen célból és mennyi ideig kezeljük az adatait, valamint hogy milyen jogokkal élhet az adatkezelést illetően. Emellett azt is közöljük, hogy mely külső felekkel működünk együtt.

Fontosnak tartjuk, hogy tisztában legyen azzal, hogyan kezeljük az adatait. Gondoskodunk a személyes adatai biztonságáról, és a jogszabályoknak megfelelően kezeljük őket.

Ez az adatvédelmi szabályzat módosulhat például a szolgáltatásaink körének megváltoztatásakor vagy bővítésekor, vagy a jogszabályok változásának nyomán. Az aktuális adatvédelmi szabályzatot a webhelyünkön találja. Ez az adatvédelmi szabályzat utoljára 2021. szeptember 10-én módosult.
 

 1. Ki minősül adatkezelőnek az adatok kezelése során?

Az adatai kezelése során az adatkezelő a HG International B.V. A HG határozza meg többek között a kezelt személyes adatok körét, a kezelésük módját, célját és időtartamát.

A központi irodánk adatai:
HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere-Stad
Hollandia
+31 (0)36 549 47 00
Cégjegyzékszám: 39063985

Postacím:
Postbus 30078
1303 AB Almere
Hollandia

 1. Milyen információkat gyűjtünk és miért?

Hírlevél 
A hírlevelünk kézbesítéséhez kérjük az utónevét, a vezetéknevét és az e-mail-címét. Az utónevét és a vezetéknevét azért kérjük, hogy a hírlevelet személyesen Önnek címezhessük. Az e-mail-címét a hírlevél kézbesítésére használjuk. A hírlevelet a hozzájárulása esetén küldjük el Önnek. Az adatokat addig használjuk fel, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A leiratkozást egyszerűen elvégezheti a hírlevélben található leiratkozási hivatkozásra kattintva.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálati részlegünkkel
A termékeinkkel kapcsolatos kérdésekkel vagy panaszokkal az ügyfélszolgálati részlegünkhöz fordulhat. Az ügyfélszolgálati részleggel telefonon vagy a webhelyen található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével veheti fel a kapcsolatot.

Ha a kapcsolatfelvételi űrlap használatával lép velünk kapcsolatba, rögzítjük az utónevét, a vezetéknevét, az e-mail-címét, az országát és az üzenetét. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy személyre szólóan reagálhassunk a kapcsolatfelvételi kérelmére. A Telefonszám és a Cím mező kitöltése nem kötelező. Ezen adatok kezelésének jogi alapja a „jogos érdekünk”. Az összegyűjtött adatokat egy éven át őrizzük meg, hogy nyomon követhessük az üzeneteit. 

Értékesítési hely keresése az Ön közelében
Az Értékesítési pontok oldalon megadhat egy települést, irányítószámot vagy címet a közeli áruházak kereséséhez. Ezeket az adatokat nem őrizzük meg.

A termékekkel kapcsolatos kérdések és válaszok
A HG bizonyos webhelyein szerepelnek adott termékekre vonatkozó „Kérdések és válaszok” szakaszok. Ha egy szakaszban nem találhatók kérdések és válaszok, beküldhet egy kérdést. Annak érdekében, hogy megválaszolhassuk a kérdését, kérjük Öntől a neve és az e-mail-címe megadását.

 1. Az Ön adatait kezelő vállalatok

A HG a szolgáltatásnyújtás során együttműködik más vállalatokkal. Az ezekkel a vállalatokkal kötött szerződéseink megállapodásokat tartalmaznak a biztonságra, a titoktartásra és az Ön jogaira vonatkozóan. Ezeknek a vállalatoknak meg kell felelniük a jogszabályoknak.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az adatai az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli fogadó félhez kerülnek. A fő szabály szerint ez csak akkor engedélyezett, ha az adott ország megfelelő szintű védelmet biztosít. Ha egy EGT-n kívüli ország nem biztosít megfelelő szintű védelmet, gondoskodunk az adatai lehető legmagasabb fokú védelméről. Ennek egyik módja az Európai Bizottság által elfogadott mintaszerződések használata.

A HG a következő felekkel működik együtt:

 • Logisztikai partnerek: például postai társaságok, futárszolgálatok és az e-mailek kézbesítését lehetővé tévő felek.
 • Elemzési szolgáltatók: a webhelyeink használatának elemzéséhez. Olyan szoftvereket használunk, mint például a Google Analytics.
 • Informatikai szolgáltatók: a rendszereink karbantartásához és felügyeletéhez, valamint az adatok tárolásához.
 • Felügyeleti hatóságok, adóhatóságok és nyomozói szolgálatok, például a rendőrség és az ügyészségek. Ezen felek részére csak akkor adjuk ki a szükséges adatokat, ha ez jogszabályi kötelezettségünk.

 1. Biztonság

A HG komolyan veszi az adatbiztonság kérdését. A HG ezért intézkedéseket tett az adatok megfelelő védelme érdekében. A HG számba vette az adatok elvesztésének vagy jogtalan felhasználásának kockázatait.

 1. Megőrzési időszak

Általában a begyűjtésük céljához szükséges időtartamnál hosszabb ideig nem őrizzük meg az adatokat. Emellett eltávolítjuk vagy úgy módosítjuk az adatokat, hogy azok ne legyenek Önnel összekapcsolhatók. Ezt álnevesítésnek nevezzük. Az adatokat abban az esetben álnevesítjük, ha statisztikai célokra még fel szeretnénk őket használni.

Az alábbiakban néhány példát talál a jogszabályok által előírt minimális megőrzési időszakokra:

 • Kötelező megőrzés könyvelési és adminisztrációs célból: 7 év
 • Adóügyi dokumentációk és jelentések az áruk kézbesítéséről és egyéb vonatkozó adatokról: 7 év
 • Panaszok: 5 év
 • Számlák: 7 év
 • Rendelések: 7 év

 1. Az Ön jogai

Az alábbiakban részletezzük az Ön jogait az adatai HG általi kezelésére vonatkozóan. Ha kérdései vannak a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a +31 (0)36 5494727-es telefonszámon keresztül.

A tájékoztatáshoz való jog:
Kötelezettek vagyunk tájékoztatni Önt az identitásunkról, az általunk kezelt adatairól, illetve arról, hogy mennyi ideig, milyen célból, milyen jogalapra hivatkozva kezeljük adatait, és kivel osztjuk meg őket. Ezen információk mindegyike megtalálható a jelen adatvédelmi szabályzatban.

A betekintéshez való jog:
Önnek joga van hozzáférni az adataihoz. Joga van érdeklődni afelől, hogy a HG kezeli-e az adatait, és ha igen, mely adatokat, milyen célból, mely felekkel osztja meg, mennyi ideig őrzi meg őket, illetve joga van megtudni, hogy honnan jutottunk hozzá az adatokhoz, ha nem Ön adta meg őket.

A helyesbítéshez való jog:
A HG-tól kérheti az adatai javítását, ha azok nem helyesek.

A törléshez való jog:
Kötelezettek vagyunk törölni az adatait, ha Ön ezt kéri. Például a következő helyzetekben:

 • Visszavonja a beleegyezését, a HG pedig nem rendelkezik más jogalappal az adatok kezeléséhez;
 • Tiltakozik az adatok kezelése ellen, és nincs olyan ok, amely miatt folytatni kellene az adatkezelést;
 • Tiltakozik az adatok direkt marketing céljából történő kezelése ellen;
 • Az adatait el kell távolítanunk a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Ha más felekkel is megosztottuk az adatait, kérjük ezeket a feleket, hogy töröljék az adatait.

Vannak olyan esetek, amelyekben nem tudjuk törölni az adatait. Néhány esetben szükség lehet az adataira a következő célokból:

 • A jogszabályoknak való megfelelés;
 • Reklamáció indítása, gyakorlása vagy alátámasztása például a jótállás alapján;
 • Csalás ügyében indított vizsgálatok.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Joga van korlátozni az adatai kezelését a következő esetekben:

 • Nem ért egyet az adatai pontosságával;
 • Az adatkezelés nem jogszerű, de nem szeretné, hogy eltávolítsuk az adatait. Ehelyett korlátozni szeretné az adatai kezelését;
 • A HG-nak már nincs szüksége az adataira, Önnek viszont igen egy reklamáció indítása, gyakorlása vagy alátámasztása érdekében.

Ha korlátozza az adatkezelést, az adatait csak az Ön beleegyezésével, egy reklamációval kapcsolatban vagy mások jogainak védelme érdekében kezeljük.

A hozzájárulás visszavonása:
Ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján használjuk, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hírlevélről való leiratkozáshoz a hírlevelek alján található leiratkozási hivatkozást használhatja.

A tiltakozáshoz való jog:
Joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen. Ezt akkor teheti meg, ha az adott helyzetben okai merülnek fel a tiltakozásra. Ez abban az esetben lehetséges, ha a HG a jogos érdekeire és az ezeken alapuló profilkészítésre hivatkozik. A tiltakozást követően nem folytatjuk az adatai kezelését. Csak abban az esetben nem függesztjük fel az adatkezelést, ha a HG érdekei meghaladják az Ön érdekeit, például egy követelés érvényesítésekor.

Cookie-k:
Ha nem szeretné, hogy a webhelyek cookie-kat helyezzenek el a számítógépén, módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy figyelmeztetést jelenítsen meg, mielőtt a cookie-k a számítógépre kerülnek. Emellett a böngészőben azt is beállíthatja, hogy elutasítsa az összes, vagy csak a külső felektől származó cookie-kat. Azokat a cookie-kat is eltávolíthatja, amelyek már a számítógépen vannak. Ne feledje, hogy ha elutasítja a cookie-kat, nem tudjuk garantálni, hogy a webhelyünk minden szempontból megfelelően fog működni. A cookie-k elutasítása nem jelenti azt, hogy nem fognak hirdetések megjelenni az interneten. Az elutasítás esetén a hirdetések nem feltétlenül fognak megfelelni az Ön érdeklődési körének, és lehet, hogy gyakrabban ismétlődnek. A beállítások módosításának módja minden böngésző esetén más és más. Ha szükséges, használja a böngésző súgófunkcióját. További információkat a cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatban talál.

 1. Panasztétel a felügyeleti hatóságnál vagy a bíróságon

Ha úgy gondolja, hogy az adatai kezelésével jogszabályt sértünk, vegye fel velünk a kapcsolatot. Joga van panaszt benyújtani a nemzeti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulni.