Atruna

Vispārīga informācija
Piekļuvi HG tīmekļa vietnei un tās izmantošanu regulē piemērojamie tiesību akti un tālāk norādītie noteikumi un nosacījumi. Lietojot jebkuru HG tīmekļa vietnes daļu vai aspektu, Jūs piekrītat šai atrunai. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, neapmeklējiet šo tīmekļa vietni.

Saturs
Šajā tīmekļa vietnē norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kādas tās ir mūsu tiešsaistes veikalā. Šī tīmekļa vietne ir paredzēta tikai informācijai. Uzņēmums HG ir labticīgi apkopojis informāciju par šo tīmekļa vietni un sniedz to tādā veidā, kādā tā ir izveidota. HG ir tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt grozījumus un labojumus tīmekļa vietnē un šajos noteikumos un nosacījumos. Lai gan pastāvīgi tiek pievērsta uzmanība kvalitātei, HG nevar garantēt, ka sniegtā informācija vienmēr būs pilnīga un/vai aktuāla.

Autortiesības un preču zīmes

Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz informāciju šajā tīmekļa vietnē, tostarp – bet ne tikai – uz tekstu, attēliem un programmatūru, ir HG īpašums. Personas, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei, drīkst izpaust, saglabāt, pavairot un izplatīt šīs tīmekļa vietnes fragmentus, nerediģējot tīmekļa vietnes saturu vai tās fragmentus –, taču tikai privātai informācijai un nekomerciālai lietošanai. Pavairoto informāciju nedrīkst ne pārdot, lai gūtu peļņu, ne pārveidot, ne arī iekļaut citos darbos, publikācijās vai tīmekļa vietnēs. HG nav ne tiesību, ne arī to licenču uz visām šajā tīmekļa vietnē attēlotajām preču zīmēm un emblēmām. Ja Jums ir jautājumi, piezīmes vai ierosinājumi par nopirktajām precēm, izmantojot saziņas veidlapu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu.