Privātuma politika

Pēdējā atjaunošana: 10.09.2021

Ievads

Šis ir HG International B.V., turpmāk tekstā – HG, paziņojums par privātumu. Šis paziņojums par privātumu attiecas uz visu mūsu klientu, potenciālo klientu un mūsu vietnes lietotāju personas datu apstrādi.

Šajā paziņojumā par privātumu mēs izskaidrojam, kādus jūsu datus mēs apstrādājam. Mēs arī sniedzam informāciju par to, kāpēc un cik ilgi mēs apstrādājam jūsu datus un jūsu tiesības attiecībā uz katru apstrādes aspektu. Mēs arī norādām puses, ar kurām sadarbojamies.

Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai jūs skaidri zinātu, kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem. Mēs pienācīgi aizsargāsim jūsu personas datus un ievērosim likumu.

Šis paziņojums par privātumu var tikt grozīts, piemēram, mainot vai paplašinot pakalpojuma sniegšanu vai likumdošanas izmaiņu rezultātā. Jaunākais paziņojums par privātumu ir pieejams mūsu vietnē. Šis paziņojums par privātumu pēdējo reizi tika grozīts 2021. gada 10. septembrī.

 1. Kas ir jūsu datu apstrādes pārzinis?

HG International B.V. ir datu pārzinis saistībā ar jūsu datu apstrādi. Piemēram, HG nosaka, kuri no jūsu datiem tiek apstrādāti, kā tie tiek apstrādāti, kādam nolūkam un cik ilgi.

Plašāka informācija par mūsu galveno biroju:
HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere-Stad
Nīderlande
+31 (0)36 549 47 00
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 39063985

Pasta adrese:
Postbus 30078
1303 AB Almere
Nīderlande

 1. Kādu informāciju mēs apkopojam un kāpēc?

Informatīvais izdevums
Lai nosūtītu mūsu informatīvo izdevumu, mēs lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Jūsu vārds un uzvārds tiek pieprasīts, lai adresētu informatīvo izdevumu personīgi jums. Jūsu e-pasta adrese tiek izmantota informatīvā izdevuma nosūtīšanai. Informatīvais izdevums tiek nosūtīts, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Dati tiek izmantoti līdz brīdim, kad atsakāties no informatīva izdevuma. Atteikties no informatīvā izdevuma ir vienkārši, noklikšķinot uz atteikšanās saites pašā informatīvā izdevumā.

Sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu
Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par mūsu produktiem, varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu. Jūs varat zvanīt Klientu apkalpošanas nodaļai vai izmantot vietnē esošo saziņas veidlapu.

Ja izmantojat saziņas veidlapu, lai sazinātos ar mums, mēs ierakstām jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, valsti un jūsu ziņojumu. Šī informācija tiek izmantota, lai personīgi atbildētu uz jūsu saziņas pieprasījumu. Jūsu tālruņa numurs un adreses dati nav obligāti. Mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz pamatotu interešu likumīgu apstrādes iemeslu. Apkopotie dati tiek glabāti vienu gadu, lai mēs varētu sekot līdzi jūsu ziņojumiem.

Tirdzniecības vietas atrašana netālu no jums
Tirdzniecības Tirdzniecības vietas sadaļā varat ierakstīt savu pilsētu, pasta indeksu vai adresi, lai atrastu veikalu netālu no jūsu atrašanās vietas. Šie dati netiek glabāti.

Jautājumi un atbildes par produktu
Dažās HG vietnēs ir iekļauta sadaļa “Jautājumi un atbildes” par produktu. Ja tādas sadaļas nav, varat iesniegt jautājumu mums. Mēs lūdzam jūs norādīt savu vārdu un e-pasta adresi, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu jautājumu.

 1. Uzņēmumi, kas apstrādā jūsu datus

HG piesaista citus uzņēmumus, lai sniegtu savus pakalpojumus. Mēs slēdzam ar šiem uzņēmumiem līgumus, kas satur vienošanos par drošību, privātumu un jūsu tiesībām. Šiem uzņēmumiem ir jāievēro tiesību akti.

Dažās situācijās jūsu dati var tikt nodoti saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Galvenais noteikums ir tāds, ka tas ir atļauts tikai tad, ja valsts nodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Ja valstī ārpus EEZ nav piemērota aizsardzības līmeņa, mēs nodrošinām jūsu datu aizsardzību vislabākajā iespējamajā veidā. Kā piemēru var minēt Eiropas Komisijas apstiprināto līgumu paraugu izmantošanu.

HG sadarbojas ar šādām pusēm:

 • Loģistikas partneri: piemēram, pasta uzņēmumi, kurjerpakalpojumu sniedzēji un puses, kas palīdz mums nosūtīt e-pastus.
 • Analīzes pakalpojumu sniedzēji: lai analizētu mūsu vietņu izmantošanu. Mēs izmantojam programmatūru, piemēram, Google Analytics.
 • IT pakalpojumu sniedzēji: mūsu sistēmu uzturēšanai un pārvaldībai un jūsu datu uzglabāšanai.
 • Uzraudzības iestādes, nodokļu iestādes un izmeklēšanas dienesti, piemēram, policija un prokuratūra. Mēs sniedzam šīm pusēm nepieciešamos datus tikai tad, ja pastāv ar likumu noteikts pienākums to darīt.

 1. Drošība

HG nopietni uztver jūsu datu drošību. Tāpēc HG ir veicis pasākumus, lai pareizi aizsargātu jūsu datus. HG ir ņēmis vērā jūsu datu nozaudēšanas vai neatļautas izmantošanas risku.

 1. Uzglabāšanas periods

Parasti mēs glabājam jūsu datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķim, kuram mēs apkopojām jūsu datus. Mēs arī izdzēsīsim vai pārveidosim jūsu datus, lai tie vairs neattiektos uz jums; mēs to saucam par pseidonimizāciju. Mēs pseidonimizēsim datus, kad vēlēsimies tos izmantot statistikas nolūkiem.

Tālāk ir sniegti daži minimālo likumā noteikto glabāšanas periodu piemēri:

 • Obligāta grāmatvedības uzglabāšana un administrācija: 7 gadi
 • Nodokļu dokumentācija un atskaites par preču piegādēm un citi būtiski dati: 7 gadi
 • Sūdzības: 5 gadi
 • Rēķini: 7 gadi
 • Pasūtījumi: 7 gadi

 1. Jūsu tiesības

Tālāk mēs izskaidrojam jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datu apstrādi. Ja jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi, varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu, izmantojot saziņas veidlapu vai zvanot pa tālruni +31 (0) 36 - 5494727.

Tiesības saņemt informāciju:
Mūsu pienākums ir informēt jūs par savu identitāti, par to, kādus jūsu datus mēs apstrādājam, cik ilgi, kādiem nolūkiem, kāds ir tā tiesiskais pamats un kam mēs sniedzam jūsu datus. Visa šī informācija ir iekļauta šajā paziņojumā par privātumu.

Piekļuves tiesības:
Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem. Jums ir tiesības jautāt, vai HG apstrādā jūsu datus un, ja tā, tad kādus datus, kādam nolūkam, kādām pusēm jūsu dati tiek sniegti, cik ilgi jūsu dati tiek glabāti, un jums ir tiesības zināt, no kurienes jūsu dati tiek iegūti, ja jūs pats tos neiesniedzāt.

Tiesības uz labošanu:
Jūs varat lūgt HG labot jūsu datus, ja tie nav pareizi.

Tiesības uz datu dzēšanu:
Mums ir pienākums dzēst jūsu datus pēc jūsu pieprasījuma. Piemēram, šādās situācijās:

 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, un HG nav cita tiesiska pamata apstrādei;
 • Jūs iebilstat pret apstrādi un nav iemeslu, kādēļ apstrāde būtu jāturpina;
 • Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām;
 • Jūsu dati ir jādzēš, lai izpildītu likumā noteiktās saistības.

Ja mēs kopīgosim jūsu datus ar citām pusēm, mēs lūgsim šīm pārējām pusēm dzēst jūsu datus.

Dažās situācijās mēs nevaram vai nedrīkstam izdzēst jūsu datus. Dažreiz dati ir nepieciešami, lai:

 • ievērotu likumdošanu;
 • ierosinātu, īstenotu vai pamatotu pretenzijas, piemēram, pamatojoties uz jūsu garantiju;
 • krāpšanas apkarošanas izmeklēšanas vajadzībām.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības uz jūsu datu apstrādes ierobežošanu šādos gadījumos:

 • jūs nepiekrītat savu datu precizitātei;
 • apstrāde nav likumīga, un jūs nevēlaties, lai jūsu dati tiktu dzēsti; tā vietā jūs vēlaties, lai jūsu datu izmantošana tiktu ierobežota;
 • HG vairs nav vajadzīgi jūsu dati, bet jums tie ir nepieciešami, lai ierosinātu, īstenotu vai pamatotu prasību.

Ja apstrāde ir ierobežota, jūsu dati tiek apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu saistībā ar prasību vai citu personu tiesību aizsardzībai.

Atsaukt piekrišanu:
Ja jūsu dati tiek izmantoti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu. Lai atteiktos no informatīvā izdevuma, varat izmantot atteikšanās saiti jebkurā informatīvajā izdevumā.

Tiesības iebilst:
Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi. Jūs varat to darīt, ja ir iemesls iebilst jūsu konkrētajā situācijā. Tas attiecas tiktāl, ciktāl HG balstās uz pamatotām interesēm un uz tām balstītu profilēšanu. Mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi pēc jūsu iebilduma. Mēs nepārtrauksim jūsu datu apstrādi tikai gadījumā, ja HG intereses atsver jūsu intereses, piemēram, īstenojot prasību.

Sīkdatnes:
Ja nevēlaties, lai vietnes jūsu datorā ievietotu sīkdatnes, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai pirms sīkdatņu ievietošanas saņemtu par to brīdinājumu. Varat arī mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no visām sīkdatnēm vai tikai no trešo pušu sīkdatnēm. Ir iespējams arī noņemt jau ievietotās sīkdatnes. Atcerieties, ka, ja nevēlaties, lai jūsu datorā būtu sīkdatnes, mēs nespēsim garantēt, ka mūsu vietne darbosies pareizi visos aspektos. Atteikšanās no sīkdatnēm nenozīmē, ka vairs neredzēsiet reklāmas internetā. Reklāmas vairs vienkārši nebūs pielāgotas jūsu interesēm un, iespējams, biežāk atkārtosies. Iestatījumu maiņas veids dažādās pārlūkprogrammās ir atšķirīgs. Ja nepieciešams, skatiet pārlūkprogrammas palīdzības funkciju. Plašāku informāciju skatiet mūsu sīkdatņu paziņojumā.

 1. Sūdzības iesniegšana uzraudzības iestādei vai tiesai

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot likumu, varat sazināties ar mums. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts uzraudzības iestādē vai vērsties tiesā.