Sveicināti HG!

Mūsu uzņēmums HG International B.V. ir Nīderlandes uzņēmums, kuram ir savi meitasuzņēmumi dažādās valstīs, kur mēs pilna laika darbā nodarbinām vairāk nekā 200 speciālistus.

Mūsu galvenais birojs un ražotne ir Almerē – jaunā, dinamiskā un strauji augošā Flevolandes provinces pilsētā. Mūsu darbības vieta sniedz plašas iespējas vērienīgu ieceru un mērķu īstenošanai – piemēram, mūsu rūpnīcā tiek ražoti vairāk nekā 300 dažādi HG produkti, kas nonāk pie miljoniem apmierinātu klientu vairāk nekā 45 valstīs.

 

HG vēsture

 

Burti HG uzņēmuma nosaukumā ir zviedru uzņēmēja Hokana Gipa (Håkan Gip) vārda un uzvārda pirmie burti. Pagājušā gadsimta 60. gadu sākumā viņš ražoja vairākus augstvērtīgus Stokholmas Universitātē izstrādātus tīrīšanas līdzekļus, kas sākotnēji bija paredzēti peldbaseiniem.

 

1969. gadā Nīderlandē neliels Hīmstedes uzņēmums Van Altena B.V. sāka importēt šos HG produktus no Zviedrijas. Tos augstu novērtēja ne vien peldbaseinu īpašnieki, bet arī būvmateriālu veikalu īpašnieki, kas tirgoja flīzes.

 

70. gadu vidū zviedru uzņēmumu HG nopirka kāds Somijas uzņēmums. Kad šis uzņēmums nolēma pārvietot HG rūpnīcu uz Somijas ziemeļdaļu, lielā attāluma dēļ starp Somiju un Nīderlandi Van Altena B.V. nolēma ražot HG produktus Nīderlandē. Šis uzņēmums nopirka no Somijas uzņēmuma HG formulas un zīmola tiesības un sāka ražošanu nelielā ražotnē Oldenzālē.

 

Dažus gadus uzņēmums Van Altena B.V. darbojās veiksmīgi, līdz 80. gadu sākumā Nīderlandes ekonomikā sākās krīze; Van Altena B.V. sākās grūti laiki ar daudziem smagu zaudējumu gadiem. 1982. gadā uzņēmuma Van Altena B.V. valde nolēma piesaistīt ārēju konsultantu, kas palīdzētu uzņēmuma vadībai izstrādāt stratēģiju šo problēmu un jautājumu risināšanai.

 

Pēc rūpīgas tirgus analīzes viņi nolēma, ka peldbaseinu un būvmateriālu veikalu vietā jāpievēršas patēriņa tirgum. Vienlaikus viņi strādāja arī pie HG zīmola popularizēšanas – „HG jākļūst par zīmolu, kas atrisina visas ar mājas un tās apkārtnes tīrīšanu un apkopi saistītās problēmas”. Līdztekus jau zināmajai augstajai kvalitātei par nozīmīgu jaunās koncepcijas balstu kļuva arī inovācija.

 

Turklāt uzņēmums ieguldīja milzīgu darbu eksporta paplašināšanā, piesaistot importētājus. Pirmās eksportētājvalstis bija Beļģija, Apvienotā Karaliste un Vācija, taču tām drīz vien pievienojās citas – ne vien Eiropas, bet arī Tuvo Austrumu, Āzijas valstis, Kanāda un Amerikas Savienotās valstis.

 

90. gadu sākumā Oldenzāles rūpnīca, kas jau bija vairākkārt paplašināta, atkal kļuva par mazu, un arī galvenā biroja telpas Hillegamā vairs nebija iespējams paplašināt. Tika pieņemts lēmums apvienot abas darbības vietas vienkop Almerē, un 1997. gada 1. janvārī tika pabeigta pārcelšanās jaunuzceltajās telpās uz poldera (bijusī Zeiderzē).

 

2000. gadā tika iegādāts Anglijas importa uzņēmums, un šo uzņēmumu pārdēvēja par HG Hagesan UK Ltd. Šobrīd šis uzņēmums darbojas kā 100% meitasuzņēmums.

 

Gadu vēlāk, 2001. gadā, tika iegādāti 100% Beļģijas importa uzņēmuma akciju, un šo uzņēmumu pārdēvēja par HG Belgium bvba-sprl.

 

2009. gada 1. jūlijā oficiāli durvis vēra Spānijas uzņēmums HG Spain S.L., bet Itālijas HG Italia S.r.l. sāka darbu 2011. gada 1. septembrī. No tā brīža Spānijas un Itālijas tirgus, kā arī Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes tirgus, apkalpo mūsu cilvēki. Visās pārējās valstīs mēs sadarbojamies ar vietējiem importētājiem. Pasaulē HG zīmola produkti ir pieejami, izmantojot dažādus mazumtirdzniecības kanālus – gan flīžu un ķimikāliju tirdzniecības vietas, gan Depo tipa veikalus un lielveikalus. Patērētāji visā pasaulē izvēlas pārbaudīto un uzticamo HG kvalitāti!


HG International 02.5Fa7d9c6

HG International nodaļas

Visu šo produktu intensīva izstrāde un testēšana notiek mūsu tehnoloģiju un pētniecības nodaļā, ko mēs uzņēmumā dēvējam par „mūsu laboratoriju”, kur tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Mēs pastāvīgi testējam arī visas izejvielas un pusfabrikātus, lai nodrošinātu HG produktu atbilstību mūsu augstajiem kvalitātes standartiem. Mēs esam pamatīgi speciālisti!

 

Mūsu tehnoloģiju un pētniecības nodaļa apkopo informāciju par jaunākajiem tiesību aktiem valstīs, kur tiek tirgoti mūsu produkti. Konstatējot izmaiņas, mēs nodrošinām, ka attiecīgi tiek pielāgota, piemēram, mūsu marķēšanas sistēma.

 

Visu mūsu etiķešu grafiskā dizaina un salikuma izmaiņas tiek veiktas uz vietas uzņēmumā, mūsu datorizdevniecības nodaļā. Tirgvedības pakalpojumu nodaļā darbojas grafiskā dizaina studija, kas izstrādā mūsu adresēto brošūru, tirdzniecības vietās izvietojamo materiālu un etiķešu salikumu. Mēs sagatavojam arī filmas, animācijas un citus attēlu un skaņas materiālus, kas paredzēti pilnīgi automatizētajai tirdzniecības informācijas sistēmai.

 

Pasūtījumu pārvaldības nodaļa katru dienu no visām pasaules vietām saņem elektroniski noformētus pasūtījumus, kurus mēs apstrādājam savā datorsistēmā. Pasūtījumu pārvaldības nodaļa klientiem nosūta pasūtījumu apstiprinājumus, nodrošina transportēšanu un izraksta rēķinus par piegādātajām precēm.

 

Pēc tam, kad ir apstrādāti pasūtījumi, ko saņēmusi pasūtījumu pārvaldības nodaļa, mūsu elektroniskā resursu sistēma ERP pilnīgi automātiski sagatavo ražošanas plānu, iepirkumu priekšlikumus un krājumu analīzi. Šīs informācijas analīze tiek veikta katru dienu, vajadzības gadījumos tā tiek pielāgota un to apstrādā plānošanas un kontroles centrs – mūsu uzņēmuma faktiskais vadības centrs. Centrā šo informāciju izmanto, lai ražošanas nodaļai sagatavotu ražošanas rīkojumus.


Lab 01.559E9a28

HG Chemical nodaļas

 

Uzņēmumā HG mēs nevaram runāt tikai par ražošanas nodaļu, jo šis apzīmējums nebūs pilnīgs, neuzskaitot visas apakšnodaļas, kurām katrai ir sava specializācija un kuras piedalās HG produktu izveidošanā. Faktiski mēs varam runāt par tālāk uzskaitītajām nodaļām.

 

Automatizēto ražošanas procesu nodaļa izgatavo šķidros produktus, izmantojot formulas, ko izstrādājusi tehnoloģiju un pētniecības nodaļa. Augstas kvalitātes izejvielas tiek sajauktas un apstrādātas, lai kļūtu par kādu no mūsu daudzajiem galaproduktiem.

 

Pulverveida produktu ražošana notiek citā nodaļā.

 

Visas pudeles un burkas pilda uzpildes nodaļā, kurā ir 10 pilnīgi automatizētas uzpildes līnijas, kas paredzētas gan šķidro, gan pulverveida produktu uzpildei. Tāpat pilnīgi automatizēta ir vāciņu un/vai slēdžu uzlikšana, kā arī marķēšana un iepakošana. Mūsu operatoriem šis process ir tikai jāpārbauda un jāuzrauga. Visas ražošanas līnijas ir ierīkotas tā, lai tajās varētu apstrādāt dažādu veidu iepakojumu, tāpēc mēs varam pietiekam elastīgi reaģēt uz klientu pieprasījuma palielināšanos.

 

Lieki nekautrējoties, mēs varam teikt, ka HG ir patiešām unikāls uzņēmums! Ne tikai mūsu produktu klāsta, kvalitātes vai pieaugošo panākumu dēļ, bet jo īpaši mūsu pārliecības dēļ – visu iespējamo paveikt uz vietas uzņēmumā – mēs atšķiramies no pārējiem nozares uzņēmumiem. Veiksmīgs piemērs ir mūsu plastmasas apstrādes nodaļa, ko uzņēmumā dēvējam par KVA. Tur, izmantojot 21 ultramodernu izsmidzināšanas un izpūšanas-liešanas iekārtu, mēs saražojam apmēram 95% no kopējā vajadzīgā pudeļu daudzuma. Pa atjautīgu cauruļu sistēmu pudeles pilnīgi automātiski tiek nogādātas tieši uz speciālajām glabāšanas tilpnēm virs uzpildes iekārtām.

 

Ir pilnīgi skaidrs, ka tādam daudzpusīgam uzņēmumam kā mūsu uzņēmums ir vajadzīga tehniskā nodaļa – svarīgs zobrats, kura darbības lauks ir plašāks par uzgriežņu un skrūvju pievilkšanu. Mūsu tehniskā nodaļa atbild par visu mūsu iekārtu – ne vien uzpildes līniju, bet arī izsmidzināšanas un izpūšanas-liešanas iekārtu – profilaktisko apkopi un visu traucējumu un bojājumu novēršanu. Tehniskā nodaļa veic arī dažādus telpu remontdarbus. Lai nodrošinātu visu minēto darbu izpildi, tehniskajā nodaļā ir daudzi dažādu jomu speciālisti, tostarp mašīnbūve, ražošanas tehnoloģija, datori un PLC.

 

Drukāšanas nodaļa ir neliela drukāšanas darbnīca, kas iekļaujas ražošanas procesā. Šī nodaļa nodrošina, ka mūsu mazumtirgotāju, kas izplata adresētos laikrakstus, logotipi un kontaktinformācija tiek nodrukāti HG laikrakstos.

 

Mēs vēlamies cik vien iespējams elastīgi veidot un apstrādāt savu produktu ekspozīciju veikalos, tādēļ mēs radījām savu iekšējo nodaļu, kas veido ekspozīcijas un sagatavo tās nosūtīšanai. Tādējādi mēs ātri varam reaģēt uz tirgus pieprasījumu.

 

Mūsu noliktava arī ir atsevišķa nodaļa. Ik dienu tajā tiek apstrādāti tūkstošiem pasūtījumu, un noliktavas darbinieki nodrošina, ka HG produktu atlase un nosūtīšana notiek bez kavēšanās. Visi strādā ar vienu mērķi – nodrošināt pasūtījumu savlaicīgu nosūtīšanu klientiem, lai arī kurā vietā pasaulē tie atrastos. Mēs piegādājam preces ne vien importētājiem, bet arī vairumtirgotājiem un pat dažiem mazumtirgotājiem. Mūsu noliktava ir ierīkota tā, lai būtu salīdzinoši vienkārši izpildīt visdažādākos tik plaša mēroga pircēju pieprasījumus.


KVA 05.559E9a28