Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje ogólne

Dostęp i wykorzystywanie tej witryny internetowej firmy HG podlega stosownym przepisom oraz następującymi postanowieniom i warunkom. Wyrażasz zgodę na to wyłączenie odpowiedzialności poprzez zwykłe użytkowanie każdej części lub każdego aspektu witryny internetowej HG. Jeśli nie zgadasz się na te postanowienia i warunki, nie odwiedzaj tej witryny internetowej.

Treść

Ceny podane w tej witrynie internetowej to zalecane ceny detaliczne, obowiązujące w naszym sklepie internetowym. Niniejsza witryna internetowa służy wyłącznie jako źródło informacji. Firma HG opracowała informacje podane w tej witrynie internetowej w dobrej wierze i przedstawia je w postaci, w jakiej zostały opracowane. Firma HG jest uprawniona do wprowadzania zmian i poprawek w tej witrynie internetowej oraz w niniejszych postanowieniach i warunkach w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Pomimo ciągłych starań zmierzających do zapewnienia jakości treści, firma HG nie może zagwarantować, że informacje są zawsze kompletne i/lub aktualne.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące informacji podanych w tej witrynie internetowej, w tym m.in. tekst, zdjęcia i oprogramowanie, są własnością firmy HG. Osoby posiadające dostęp do tej witryny internetowej są upoważnione do ujawniania, zapisywania, powielania i rozpowszechniania fragmentów tej witryny internetowej – bez edytowania witryny internetowej lub jej fragmentów – jednakże wyłącznie do celów osobistej informacji i w celach niekomercyjnych. Powielenia nie mogą być sprzedawane w celu uzyskania zysków handlowych, ani zmieniane czy dołączane do innych prac, publikacji lub witryn internetowych. HG jest właścicielem lub posiadaczem licencji na wszystkie znaki towarowe przedstawione w tej witrynie internetowej. Ewentualne pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zakupionych produktów należy kierować do Działu Obsługi Klienta, korzystając z formularza kontaktowego.