Ansvarsfriskrivning

Allmänt
För tillgången till och användningen av denna HG-webbplats gäller, förutom tillämplig lag, följande bestämmelser och villkor. Vid användningen av varje del och aspekt av HGs webbplats, godkänner du denna disclaimer. Om du inte accepterar dessa bestämmelser och villkor, bör du inte besöka denna webbplats.

Innehåll
Priserna som nämns på denna webbplats är rekommenderade detaljhandelspriser så som de gäller i vår webbshop. Denna webbplats har som enda syfte att tillhandahålla information. Informationen på denna webbplats har sammanställts i god tro av HG och presenteras så som den sammanställdes. HG kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och korrigeringar på webbplatsen samt i dessa bestämmelser och villkor. Trots ständig kontroll av innehållets kvalitet, kan HG inte garantera att informationen alltid är fullständig och/eller aktuell.

Upphovsrätt och varumärken

All upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter avseende informationen som finns på denna webbplats (inklusive, men inte begränsad till, text bilder och programvara) ägs av HG. Personer som har tillgång till denna webbplats får offentliggöra, spara, lagra, kopiera (med undantag för redigering av webbplats(utdrag)) och sprida utdrag från denna webbplats, men i samtliga fall endast för personliga, informativa och icke-kommersiella ändamål. Mångfaldigande får inte säljas med avsikten att skapa ekonomisk vinning, eller ändras eller införlivas i annat arbete, andra publikationer eller webbplatser. HG är antingen innehavaren eller licenstagaren av alla varumärken och logotyper som finns på denna webbplats. Om du har frågor, anmärkningar eller förslag om de artiklar som du har köpt, ber vi dig att vända dig till vår Kundservice via vårt kontaktformulär.