Om HG

Välkommen till HG! 

 

Vårt företag, HG International B.V., är ett 100 % nederländskt företag med egna kontor i flera länder och där totalt mer än 200 personer dagligen arbetar hårt.

 

Huvudkontoret (samt produktionsanläggningen) ligger i Almere; en ung, dynamisk och snabbt växande kommun i provinsen Flevoland. Här finns plats att förverkliga alla våra ambitioner och målsättningar. Vi producerar här, på vår egen fabrik, ungefär 300 olika HG-produkter som hamnar hos miljontals nöjda konsumenter i mer än 45 länder.

 

 

HGs historia

 

Bokstäverna HG är efter den svenske grundaren Håkan Gip. I början av 1960-talet lät han utveckla ett antal rengöringsmedel av mycket hög kvalitet vid Stockholms universitet. Dessa rengöringsprodukter var i första hand avsedda för simbassänger.

 

1969 började det lilla nederländskt företaget Van Altena B.V. från Heemstede importera dessa HG-produkter från Sverige. Med dessa var man framgångsrik inte bara i simbassängsbranschen, utan snart även hos bygghandlare som sålde keramiska kakelplattor.   

 

I mitten av 1970-talet köptes svenska HG av ett finskt företag. När man bestämde att även flytta HG:s fabrik till nordvästra Finland var detta, på grund av avståndet, en anledning för Van Altena B.V. att själva börja producera HG-produkterna i Nederländerna. Därför köptes HG-formlerna och varumärkesrättigheterna från det finska företaget och en liten produktionsanläggning startades upp i Oldenzaal. 

 

Efter några mycket framgångsrika år för företaget Van Altena B.V., hamnade den nederländska ekonomin i en lågkonjunktur i början av 1980-talet. Även Van Altena gick en svår tid till mötes med år av kraftiga förluster. Därför beslöt Van Altena B.V.s styrelse att anlita en extern rådgivare, som kunde råda ledningen om en strategi för att lösa dessa problem.

 

Efter en ingående marknadsanalys beslutades att flytta fokus från simbassänger och bygghandlare till konsumentmarknaden. Under samma period filade man även på HG-varumärkets positionering: ”HG skall vara varumärket för alla rengörings- och underhållsproblem i och runt huset.” Förutom den erkänt höga kvaliteten blev nu även innovation en mycket viktig stöttepelare i konceptet. 

 

Under tiden arbetade man också intensivt med att bygga upp export via importörer. Belgien, England och Tyskland var de första exportländerna, efter vilka många andra länder följde. Inte bara i Europa, utan även i Mellanöstern, Asien, Kanada och USA.

 

I början av 1990-talet blev fabriken i Oldenzaal, som redan byggts ut flera gånger, för liten igen och även huvudkontoret i Hillegom hade otillräckliga möjligheter att bygga ut. Därför beslöt man slutligen att sammanföra båda kontoren under ett och samma tak i Almere. Denna helt nya fastighet, i före detta Zuiderzee, invigdes 1 januari 1997. 

 

År 2000 övertog man den engelska importören och företagets namn ändrades till HG Hagesan UK Ltd. Denna firma är nu verksam som ett 100 % dotterföretag.

 

Ett år senare, 2001, övertog man även den belgiska HG-importören och detta företags namn ändrades till HG Belgium bvba-sprl. 

 

1 juli 2009 öppnade HG Spain S.L. officiellt sina dörrar och 1 september 2011 startade HG Italia S.r.l. Sedan dess upparbetas, förutom Nederländerna, Belgien, Tyskland och England, även den spanska och italienska marknaden av egna medarbetare. I övriga länder arbetar vi med lokala importörer. Globalt finns HG-märket i många distributionskanaler, från kakelbutiker till drugstore-butiker och från gör-det-själv-butiker till snabbköp. Överallt väljer konsumenten HG:s förtrogna kvalitet!


HG International 02.5Fa7d9c6

Avdelningar

HG Internationals avdelningar

 

Alla HG-produkter utvecklas och testas ingående av vår avdelning ”Technology & Research”, som internt kort och gott kallas ”vårt laboratorium”! Detta görs med hjälp av de senaste teknikerna. Vi testar även kontinuerligt alla råmaterial och halvfabrikat för att på så sätt se till att alla våra HG-produkter uppfyller våra höga kvalitetskrav. Slutligen är vi inte för inte: experternas expert!

 

På avdelningen ”Technology & Research” håller vi även ständig koll på lagstiftningen i alla länder där våra produkter säljs. Och skulle någonting förändras, ser man här även till att eventuella nödvändiga anpassningar också genomförs på till exempel våra etiketter.

 

Grafiska och layouttekniska ändringar på alla våra etiketter görs internt, på DTP-avdelningen. Denna grafiska studio är en del av avdelningen ”Marketing Services” och ombesörjer, förutom etiketterna, även layouten på våra hushållsbroschyrer och vårt butiksmaterial. Dessutom gör man här även alla filmer, animationer och annat bild- och ljudmaterial till vårt helautomatiska hyllinformationssystem. 

 

Varje dag får vi elektroniskt beställningar från hela världen till vår avdelning ”Orderadministration”, där de bearbetas i vårt datasystem. Avdelningen ”Orderadministration” ombesörjer också orderbekräftelser till våra kunder, transporten och faktureringen av de levererade varorna.

 

Efter bearbetningen av de mottagna beställningarna av ”Orderadministration” genererar vårt ERP-system (Electronic Resource Planning) helautomatiskt ny produktionsplanering, inköpsförslag och lageranalyser. All denna information analyseras dagligen, justeras eventuellt och bearbetas på vårt planeringskontor, som är vårt företags nervsystem. Bland annat delar de på grundval av detta ut produktionsuppdrag till vår produktionsavdelning. 


Lab 01.559E9a28

HG Chemicals avdelningar

 

Egentligen kan vi på HG inte tala om produktionsavdelningen, eftersom vi då inte gör alla (under-)avdelningar rättvisa som, var och en med sin specialitet, lämnar ett bidrag till förverkligandet av våra HG-produkter. Egentligen skiljer vi på följande avdelningar; 

 

På vår automatiserade processavdelning tillverkas våra flytande produkter, efter formlerna som utvecklats av avdelningen ”Technology & Research”. Råmaterial av hög kvalitet blandas och bearbetas till en av våra många slutprodukter.

 

Framställandet av våra produkter i pulverform sker på en annan avdelning.

 

Avdelningen ”Filling” sköter fyllningen av flaskor och burkar. Här fylls alla våra produkter, såväl flytande produkter som produkter i pulverform, på tio helautomatiska fyllningslinjer. Även påsättandet av lock, avtryckare (sprutpistoler) är helt automatiskt, precis som etiketteringen och inpackningen. Våra linjeoperatörer behöver endast kontrollera denna process. Alla våra linjer är byggda så att flera förpackningsformer kan bearbetas på dem. Detta ger oss nödvändig flexibilitet att snabbt kunna hänga med i svängarna på våra kunders ständigt ökande efterfrågan. 

 

Vi kan lugnt konstatera: HG är ett unikt företag. Inte bara tack vare vårt sortiment, våra produkters kvalitet eller den ständigt tilltagande framgången. Nej, även filosofin att göra så mycket som möjligt internt gör oss speciella. Ett bra exempel på detta är vår plastbearbetande avdelning, som kort och gott kallas KVA. Här producerar vi ungefär 95 % av vårt totala behov av flaskor. Till detta har vi totalt 21 av de modernaste blås- och formpressningsmaskinerna. Via ett smart rörsystem transporteras flaskorna direkt och helautomatiskt till speciella förvaringsbunkrar ovanför fyllningsmaskinerna. 

 

På ett så mångsidigt företag är den tekniska avdelningen (TD kort) naturligtvis en mycket viktig kugge och gör mer än att dra åt en bult eller mutter. Vår TD ansvarar för förebyggande underhåll av vår totala maskinpark (inte bara fyllningslinjerna, utan även till exempel formpressnings- och blåsmaskinerna) samt lösningen av eventuella driftstörningar. Dessutom ombesörjer denna avdelning också för diverse reparationer i vår fastighet. För att kunna göra allt detta bra, består vår TD av ett urval specialister inom en mängd områden, bland annat maskinindustri, processteknik, datavetenskap och PLC-teknik. 

 

Vår tryckavdelning är ett litet tryckeri inom produktionen. Denna avdelning ser till att logotyper och adressuppgifter för detaljhandlarna som distribuerar våra hushållsbroschyrer, trycks på våra HG-tidningar. 

 

Även i strukturen och bearbetningen av våra butiksdisplayer vill vi vara så flexibla som möjligt. Därför har vi valt att ha en egen, intern avdelning för att bygga displayer och göra dem redo för försändelse. Tack vare denna kan vi också snabbt tillmötesgå marknadens efterfrågan. 

 

Vårt lager är en hel avdelning för sig. Varje dag behandlas här tusentals beställningar och vår lagerpersonal ser naturligtvis till att förvaring och lagerleverans av våra HG-produkter görs på bästa sätt. Naturligtvis med en målsättning: att beställningarna levereras i tid till våra kunder, var som helst i världen. Vi levererar inte bara till importörer, utan även till grossister och till och med direkt till detaljhandlare. Vårt lager är inrättat så att man relativt enkelt kan möta den stora mångfalden av krav som denna mångfald av olika konsumenter medför.


KVA 05.559E9a28