Underhålls- och rengöringsprodukter för tvättställ

Vilken typ av behandling gäller det?

polerar matta tvättställ

HG badglans

  • Mycket koncentrerat

tar bort envisa kalkavlagringar – koncentrerad såpprodukt

HG intensivt kalkborttagningsmedel

  • Superkoncentrerat

tar bort gula eller bruna fläckar mellan kranar och tvättställ – koncentrerad såpprodukt

HG intensivt kalkborttagningsmedel

  • Superkoncentrerat

tar bort tvålrester och hudfett

HG badglans

  • Mycket koncentrerat