Underhålls- och rengöringsprodukter för diskbänkar av granit

Vilken typ av behandling gäller det?

rengör/avfettar

HG fett bort

  • Avfettningsmedel för animaliska och vegetabiliska fetter och matoljor

Tar bort envisa vattenfläckar och kalkavlagringar - koncentrerad såpprodukt

HG intensivt kalkborttagningsmedel

  • Superkoncentrerat

tar bort rostfläckar

HG rostfläcksborttagning

  • passar alla typer av natursten, trä, kakelplattor och takpannor