Underhålls- och rengöringsprodukter för syntetiska diskbänkar

Vilken typ av behandling gäller det?

rengör/avfettar

HG fett bort

  • Avfettningsmedel för animaliska och vegetabiliska fetter och matoljor