Underhålls- och rengöringsprodukter för eldstäder, flerbränslebrännare, spiselkransar, kaminer och gjutjärnskaminer

Vilken typ av behandling gäller det?

rengör ugnsglas

HG rengöringsmedel för kaminrutor

  • Löser upp sot, fett och tjära