Underhålls- och rengöringsprodukter för grillar, järnföremål

Vilken typ av behandling gäller det?

tar bort brända och ingrodda fett- och matrester

HG ugns- & grillrengöring

  • Tar bort ingrott och fastbränt fett

tar bort rost från grindar och (trädgårds)möbler etc.

HG rostlösare

  • Tar bort rost utan slipning

tar bort rost och oxideringsmärken från trädgårdslampor, gjutjärnsföremål i trädgården, etc.

HG rostlösare

  • Tar bort rost utan slipning