Underhålls- och rengöringsprodukter för grill

Vilken typ av behandling gäller det?

tar bort brända och ingrodda fett- och matrester

HG ugns- & grillrengöring

  • Tar bort ingrott och fastbränt fett