Underhålls- och rengöringsprodukter för utsugsfläkt

Vilken typ av behandling gäller det?

tar bort fett- och smutsavlagringar

HG fett bort

  • Avfettningsmedel för animaliska och vegetabiliska fetter och matoljor