Zásady používania súborov cookie

Toto je webová lokalita www.HG.eu. Keď navštívite našu webovú lokalitu, zaznamenáme nasledujúce informácie:

  • Vaše správanie sa pri surfovaní na našej webovej lokalite. Tieto informácie používame na to, aby sme pomáhali našim návštevníkom a rozvíjali a zlepšovali webovú lokalitu.
  • Vašu e-mailovú adresu a meno, keď si objednáte odber bulletinu HG. Tieto informácie používame len na to, aby sme vás priebežne informovali o našich špeciálnych ponukách, nových výrobkoch a tipoch. Odber bulletinu HG môžete zrušiť tu.
  • Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, doručovaciu adresu a platobné údaje na realizáciu objednávky. Tieto údaje sú uložené v zabezpečenom prostredí.

 

Spoločnosť HG pri tom používa súbory cookie. Čo sú súbory cookie?
Táto webová lokalita používa súbory cookie. Cookie je jednoduchý malý súbor, ktorý sa odošle spolu so stránkami webovej lokality a/alebo aplikáciami Flash a prostredníctvom prehliadača uloží na pevný disk počítača. Pri nasledujúcej návšteve webovej lokality sa informácie, ktoré súbory cookie obsahujú, pošlú späť na naše servery.

 

Spoločnosť HG používa súbory cookie na nasledujúce účely:

  • na zaznamenávanie informačných relácií, napríklad informácií o tom, čo ste pridali do nákupného košíka; 
  • na zaznamenávanie činností na stránkach s cieľom ponúknuť vám lepšie služby pri nasledujúcej návšteve (pozri časti Používanie trvalých súborov cookie a Používanie súborov cookie relácie);
  • na zber údajov o použití stránok a získanie spätnej väzby ich návštevníkov s cieľom ďalej rozvíjať a zlepšovať webovú lokalitu.

 

Používanie trvalých súborov cookie
Prostredníctvom trvalých súborov cookie dokážeme rozpoznať, že ste znovu navštívili našu webovú lokalitu. To nám umožní vytvoriť na webovej lokalite nastavenia pre vaše predvoľby. Ak ste povolili umiestnenie súborov cookie, ich prostredníctvom si prevezmeme uvedené informácie. To znamená, že svoje predvoľby nemusíte opakovať, čo vám ušetrí čas a umožní pohodlnejšie používanie webovej lokality. Trvalé súbory cookie môžete odstrániť v nastavení prehliadača.

Používanie súborov cookie relácie
Prostredníctvom súborov cookie relácie vidíme, ktoré časti webovej lokality ste zobrazili v priebehu relácie. To nám umožní prispôsobiť služby tak, aby čo najlepšie reagovali na správanie sa návštevníkov pri surfovaní. Súbory cookie sa odstránia automaticky pri zatvorení prehliadača.

Spoločnosť HG nepredáva informácie, ktoré sa vás týkajú!

Spoločnosť HG nepredáva osobné informácie tretím stranám a poskytuje ich len tým tretím stranám, ktoré sa podieľajú na realizácii objednávky. Všetky osoby, ktoré pracujú s osobnými údajmi, zaobchádzajú s týmito údajmi dôverne.

 

Google Analytics
Prostredníctvom našej webovej lokality umiestnime súbor cookie americkej spoločnosti Google, ktorý je súčasťou jej služby Analytics. Túto službu používame na sledovanie a doručovanie správ o tom, ako naši návštevníci používajú webovú lokalitu. Spoločnosť Google poskytuje tieto informácie tretím stranám, pokiaľ si to vyžadujú právne predpisy alebo pokiaľ pre ňu tretie strany spracúvajú informácie. Uvedený postup je mimo našej kontroly. Nepovolili sme spoločnosti Google, aby získané analytické informácie použila pre iné svoje služby.

Informácie zozbierané spoločnosťou Google sú v maximálnej možnej miere anonymizované. Predovšetkým neobsahujú vašu adresu IP. Zozbierané informácie sa prenášajú do spoločnosti Google a spoločnosť Google ich ukladá na servery v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google uvádza, že dodržiava zásady „bezpečného prístavu“ (Safe Harbor) a že sa zapojila do programu Ministerstva obchodu USA s názvom Safe Harbour. Z toho vyplýva zabezpečenie primeranej ochrany pri spracovaní osobných údajov.

Sociálne médiá

Naša webová lokalita obsahuje tlačidlá na podporu webových lokalít (páči sa mi) alebo ich zdieľanie (tweetovanie) na sociálnych sieťach, ako sú Facebook a Twitter. Tieto tlačidlá používajú časti kódu pochádzajúceho zo služieb Facebook a Twitter. Tento kód umiestňuje súbory cookie. Uvedený postup je mimo našej kontroly. Prečítajte si vyhlásenia o ochrane osobných údajov služieb Facebook a Twitter, ktoré sa môžu pravidelne meniť, aby ste sa dozvedeli, ako nakladajú s osobnými údajmi, ktoré spracúvajú prostredníctvom súborov cookie.

Informácie, ktoré zozbierajú, sú v maximálnej možnej miere anonymizované. Prenášajú sa do služieb Twitter, Facebook, Google+ a LinkedIn a v rámci nich sa ukladajú na servery v Spojených štátoch amerických. Služby LinkedIn, Twitter, Facebook a Google+ uvádzajú, že dodržiavajú zásady „bezpečného prístavu“ (Safe Harbor) a že sa zapojili sa do programu Ministerstva obchodu USA s názvom Safe Harbour. Z toho vyplýva zabezpečenie primeranej ochrany pri spracovaní osobných údajov.

 

Právo na prístup k údajom, ich opravu alebo odstránenie
Máte právo požiadať o prístup ku svojim údajom, o ich opravu alebo odstránenie. Viac informácií nájdete na našej kontaktnej stránke. V záujme predchádzania zneužitiu vás môžeme požiadať o primerané overenie totožnosti. Pokiaľ ide o prístup k osobným údajom v súvislosti so súborom cookie, musíte poslať kópiu príslušného súboru cookie. Trvalé súbory cookie nájdete v nastavení prehliadača.

Radšej by ste sa súborom cookie vyhli? Odhlásenie sa z odberu je jednoduché.

Na odstránenie umiestnených súborov cookie, odmietnutie umiestnenia nových súborov cookie alebo zobrazenie výstrahy pred umiestnením súboru cookie použite nastavenia prehliadača. Môžete tiež aktivovať funkciu prehliadača Nesledovať. Spôsoby zmeny nastavení sa v jednotlivých prehliadačoch líšia.

Nezabudnite, že ak odmietnete a/alebo odstránite súbory cookie, zrejme nebudete môcť vždy využiť všetky funkcie webovej lokality. Vypnutie súborov cookie sa prejaví len v počítači a prehliadači, v ktorých k vypnutiu došlo. Ak používate niekoľko počítačov a/alebo prehliadačov, musíte tento krok zopakovať na každom z nich.