Zásady ochrany osobných údajov

Verzia 0.1

Táto strana bola naposledy zmenená v októbri 2015.

 

Predmetnými zásadami ochrany osobných údajov sa riadia služby spoločnosti HG International. Upozorňujeme, že spoločnosť HG International nie je zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov iných webových lokalít alebo zdrojov. Ak používate túto webovú lokalitu, vyjadrujete tým skutočnosť, že prijímate zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť HG International rešpektuje súkromie všetkých používateľov jej webovej lokality a dbá na to, aby sa dôverne zaobchádzalo z osobnými informáciami, ktoré jej poskytnú. Uvedomujeme si, že nám dôverujete a sme presvedčení o tom, že nesieme zodpovednosť za ochranu vašich osobných údajov. Na tejto stránke vám oznámime, ktoré informácie zhromažďujeme, keď používate našu webovú lokalitu a uvedieme dôvod zhromažďovania a spôsob využitia získaných informácií na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Potom presne pochopíte, ako pracujeme.

 

Používanie našich služieb

Ak si objednáte odber niektorej z našich služieb, požiadame vás, aby ste nám poskytli osobné údaje. Tieto informácie sa použijú na účely poskytnutia služby. Informácie sa ukladajú na zabezpečených serveroch spoločnosti HG International alebo tretej strany. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudeme spájať s inými osobnými údajmi, ktoré by sme prípadne mohli mať.

 

Komunikácia

Ak nám pošlete e-mail alebo iné správy, je možné, že ich uchováme. Niekedy vás žiadame o osobné údaje, ktoré sú relevantné pre určitú situáciu. To nám umožňuje spracovať vaše otázky a odpovedať na požiadavky. Informácie sa ukladajú na zabezpečených serveroch spoločnosti HG International alebo tretej strany. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudeme spájať s inými osobnými údajmi, ktoré by sme prípadne mohli mať.

 

Súbory cookie

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní súborov cookie na našej webovej lokalite, navštívte našu stránku týkajúcu sa súborov cookie. 

 

Účel

Informácie nezbierame ani nepoužívame na iné účely, ako sú účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, okrem prípadov, keď s týmto použitím vopred vyslovíte svoj súhlas.

 

Tretie strany

Informácie nezdieľame s tretími stranami. V určitých prípadoch je možné zdieľať informácie interne s cieľom poskytnúť lepšiu službu, naši zamestnanci sú však povinní rešpektovať dôvernosť vašich údajov.

 

Zmeny

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je zamerané na použitie webovej lokality a jej možnosti. Akékoľvek úpravy a/alebo zmeny webovej lokality môžu viesť ku zmenám vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Preto odporúčame, aby ste si vyhlásenie čas od času znova prečítali.

 

Možnosti týkajúce sa osobných údajov

Všetkým návštevníkom ponúkame možnosť pristupovať ku všetkým osobným údajom, ktoré nám do daného okamihu poskytli, meniť ich alebo odstraňovať.

 

Zmeny alebo zrušenie odberu bulletinu HG

V dolnej časti každého e-mailu je uvedená možnosť zmeniť osobné údaje alebo zrušiť odber.

 

Zmeny alebo zrušenie komunikácie

Ak chcete zmeniť svoje údaje alebo ak chcete, aby sme vás odstránili z našich súborov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Otázky a spätná väzba

Pravidelne kontrolujeme, či neporušujeme zásady ochrany osobných údajov. Ak máte nejaké otázky, ktoré sa týkajú uvedených zásad, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.