Vitajte na webovej lokalite spoločnosti HG.

HG International B.V. je výlučne holandská spoločnosť s vlastnými prevádzkarňami v rôznych krajinách, v ktorých zamestnáva viac ako 200 zapálených zamestnancov na plný pracovný úväzok.

Ústredie spoločnosti a výrobný závod sídlia v meste Almere – mladom, dynamickom a rýchlo rastúcom meste v provincii Flevoland. Táto poloha nám poskytuje dostatočný priestor na realizáciu ambícií a cieľov. Napríklad náš závod vyrába viac ako 300 rôznych výrobkov značky HG, ktoré si nachádzajú cestu k miliónom spokojných zákazníkov vo viac ako 45 krajinách.

 

História spoločnosti HG

 

Skratka HG je odvodená od mena švédskeho obchodníka Håkana Gipa. Začiatkom 60. rokov 20. storočia ponúkal vysokokvalitné čistiace prostriedky vyvinuté Štokholmskou univerzitou, ktoré boli určené predovšetkým pre bazény.

 

V roku 1969 začala malá holandská spoločnosť Van Altena B.V. z mesta Heemstede dovážať výrobky značky HG zo Švédska. Osvedčili sa nielen v bazénoch, ale aj medzi predajcami stavebnín, ktorí predávali keramické dlaždice.

 

V polovici 70. rokov 20. storočia švédsku spoločnosť kúpila fínska spoločnosť. Keď sa rozhodla presunúť závod vyrábajúci prostriedky značky HG na severozápad Fínska, spoločnosť Van Altena B.V. dospela k záveru, že bude výrobky HG vyrábať v Holandsku, a to pre vzdialenosť medzi severozápadom Fínska a Holandskom. Kúpila od fínskej spoločnosti predpisy na výrobu výrobkov HG a práva na značku a otvorila malý výrobný závod v meste Oldenzaal.

 

Niekoľko prvých rokov bolo pre spoločnosť Van Altena B.V. úspešných. Začiatkom 80. rokov minulého storočia však holandskú ekonomiku zasiahol hospodársky útlm, ktorý pre spoločnosť Van Altena znamenal obdobie ťažkostí a veľkých strát. V roku 1982 sa správna rada spoločnosti Van Altena B.V. rozhodla najať externého konzultanta, ktorý by vedeniu poradil, akú stratégiu má zvoliť pri riešení vzniknutých problémov a ťažkostí.

 

Na základe dôkladnej analýzy trhu rada rozhodla, že presunie pozornosť od bazénov a predajcov stavebnín na spotrebiteľský trh. Zároveň posilňovala postavenie značky HG: „Značka HG musí byť značkou, ktorá vyrieši všetky problémy týkajúce sa čistenia a údržby v domácnosti i jej okolí.“ Dôležitým pilierom novej koncepcie sa okrem známej dobrej kvality stali aj inovácie.

 

Spoločnosť sa tiež intenzívne zamerala na rozšírenie vývozu prostredníctvom dovozcov. Prvými krajinami, do ktorých smeroval vývoz, bolo Belgicko, Spojené kráľovstvo a Nemecko. Nasledovali ďalšie, a to nielen v Európe, ale aj na Strednom Východe, v Ázii, Kanade a Spojených štátoch amerických.

 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa ukázalo, že závod v Oldenzaal, ktorý sa už niekoľkokrát rozširoval, je opäť príliš malý a že chýbajú aj priestory na ďalšie rozšírenie vedenia spoločnosti v Hillegome. Rozhodlo sa o spojení obidvoch prevádzok pod jednou strechou v meste Almere a presun do úplne nových priestorov na poldrovom území (bývalé Zuiderzee) sa dovŕšil 1. januára 1997.

 

V roku 2000 spoločnosť získala anglického dovozcu a zmenila jeho názov na HG Hagesan UK Ltd. Táto spoločnosť v súčasnosti pôsobí ako 100 % pobočka.

 

O rok neskôr, v roku 2001, bol 100 % získaný nový belgický dovozca a jeho názov sa zmenil na HG Belgium bvba-sprl.

 

1. júla 2009 sa oficiálne otvorili dvere spoločnosti HG Spain S.L. a 1. septembra 2011 začala pôsobiť spoločnosť HG Italia S.r.l. Od tejto chvíle pôsobia na trhoch v Španielsku a Taliansku, ako aj v Holandsku, Belgicku, Nemecku a Spojenom kráľovstve, naši zamestnanci. V ostatných krajinách spolupracujeme s miestnymi dovozcami. Značka HG je na celom svete dostupná prostredníctvom viacerých maloobchodných reťazcov: od predajcov dlaždíc po drogérie a od predajní pre domácich majstrov po supermarkety. Spotrebitelia na celom svete volia osvedčenú a spoľahlivú kvalitu HG.


HG International 02.5Fa7d9c6

Oddelenia spoločnosti HG International

Všetky výrobky vyvíja a intenzívne testuje oddelenie pre technológiu a výskum, interne nazývané „naše laboratórium“, ktoré používa najmodernejšie technológie. Priebežne testujeme všetky suroviny a polotovary s cieľom zabezpečiť, aby výrobky HG spĺňali najprísnejšie normy kvality. Sme špecialisti s dobrou povesťou.

 

Oddelenie pre technológie a výskum sleduje legislatívne zmeny v krajinách, v ktorých sa predávajú naše výrobky. Ak sa niečo zmení, dbáme na to, aby sa požadované zmeny prejavili napríklad na našich etiketách.

 

Grafické zmeny a zmeny rozloženia všetkých etikiet zabezpečuje interné grafické oddelenie. Grafické štúdio tvorí súčasť oddelenia marketingových služieb a navrhuje letáky, materiály do predajní, ako aj etikety. Nakrúcame svoje vlastné filmy a vytvárame animácie, snímky a zvukový materiál pre plne automatizovaný informačný systém v regáloch.

 

Oddelenie správy objednávok každodenne prijíma elektronické objednávky zo všetkých kútov sveta a spracúva ich v počítačovom systéme. Oddelenie správy objednávok potvrdzuje objednávky klientom a stará sa o prepravu a fakturáciu dodávaného tovaru.

 

Po spracovaní objednávok prijatých správou objednávok sa v elektronickom systéme zdrojov (ERP) plne automaticky vytvorí plán výroby, návrhy na predaj a analýzy skladových zásob. Uvedené informácie sa každodenne analyzujú, podľa potreby upravujú a spracúvajú v plánovacom a kontrolnom oddelení, ktoré je skutočným nervovým centrom našej spoločnosti. Na základe uvedených informácií sa pripravujú výrobné príkazy pre výrobné oddelenie.


Lab 01.559E9a28

Oddelenia prevádzky HG Chemical

 

V rámci spoločnosti HG by sme nemali hovoriť o výrobnom oddelení, keďže by sme ukrivdili všetkým pododdeleniam podieľajúcim sa vlastnou odbornosťou na vzniku výrobkov značky HG. V skutočnosti môžeme rozlíšiť nasledujúce oddelenia:

 

Oddelenie automatizovaného spracovania vyrába kvapalné výrobky na základe predpisov, ktoré pripravuje oddelenie technológie a výskumu. Suroviny špičkovej kvality sa zmiešajú a spracujú a vytvoria jeden z mnohých konečných výrobkov.

 

Práškové výrobky sa vyrábajú v inom oddelení.

 

Všetky fľaše a nádoby sa plnia v plniacom oddelení, ktoré je vybavené 10 plne automatizovanými plniacimi linkami na plnenie kvapalných aj práškových výrobkov. Nasadzovanie viečok a/alebo aktivátorov je tiež plne automatizované, rovnako ako lepenie etikiet a balenie. Obsluha celý proces len kontroluje a monitoruje. Všetky výrobné linky sú skonštruované tak, aby si poradili s viacerými veľkosťami balení. Vďaka tomu dokážeme pružne reagovať na trvale rastúci dopyt našich klientov.

 

Bez falošnej skromnosti môžeme skonštatovať, že spoločnosť HG je naozaj jedinečná! A to nielen pre rozsah pôsobnosti, kvalitu výrobkov či rastúcu úspešnosť, ale aj pre koncepciu výroby čo najväčšieho počtu výrobkov vo vlastných prevádzkach, čím sa líšime od ostatnej konkurencie. Dobrým príkladom je oddelenie spracovania plastov, interne známe ako KVA. Uspokojuje približne 95 % celkového dopytu po fľašiach, na výrobu ktorých používame 21 ultramoderných vstrekovacích a vyfukovaných strojov. Dômyselný systém potrubí prepravuje fľaše priamo a plne automaticky do špeciálnych skladovacích priestorov nad plniacimi strojmi.

 

Všestranná spoločnosť, ako je tá naša, samozrejme potrebuje technické oddelenie. Predstavuje najdôležitejší zúbok súkolia, ktoré má na starosti oveľa viac činností, ako len priťahovanie skrutiek a matíc. Technické oddelenie zodpovedá za preventívnu údržbu všetkých strojov, a to nielen plniacich liniek, ale aj vstrekovacích a vyfukovacích strojov, ako aj za odstraňovanie porúch alebo nehôd. Technické oddelenie vykonáva rozsiahle opravy vo všetkých prevádzkach. Aby dokázalo plniť zverené úlohy, zamestnáva mnohých odborníkov vo viacerých oblastiach, vrátane strojových technikov, výrobných technológov, počítačových odborníkov a PLC technológov.

 

Tlačové oddelenie predstavuje malú tlačiareň v rámci výroby. Zabezpečuje tlač log a adries malopredajcov, ktorí distribuujú do poštových stránok naše publikácie, na tlačové materiály HG.

 

Chceme tiež dosiahnuť maximálnu možnú flexibilitu pri zriaďovaní a príprave regálov v predajniach, a preto sme sa rozhodli pre vlastné oddelenie, ktoré vyrába regály a pripravuje ich na odoslanie. Vďaka tomu dokážeme rýchlo reagovať na dopyt trhu.

 

Náš sklad je sám osebe oddelením. Každodenne spracúva tisíce objednávok a pracovníci skladu zabezpečujú bezproblémovú prípravu a expedíciu výrobkov značky HG. To všetko má jediný cieľ: zabezpečiť včasné doručenie objednaného tovaru klientom vo všetkých kútoch sveta. Dodávame tovar nielen pre dovozcov, ale aj pre veľkopredajcov, ba dokonca niektorých malopredajcov. Sklad je zorganizovaný tak, aby dokázal relatívne ľahko reagovať na rozmanité požiadavky prichádzajúce od takejto pestrej skupiny kupujúcich.


KVA 05.559E9a28