Vítejte u HG!

Naše společnost, HG International B.V., je čistě nizozemskou firmou s vlastními pobočkami v různých zemích a s 200 nadšenými kmenovými zaměstnanci.

Hlavní sídlo a rovněž výrobní závod se nachází v mladém, dynamickém a rychle se rozvíjejícím městě Almere v provincii Flevoland. Společnost disponuje rozsáhlými prostory k realizaci našich ambiciózních úkolů a cílů – náš závod například vyrábí přes 300 nejrůznějších výrobků značky HG, které směřují k milionům spokojených zákazníků ve více než 45 zemích.

 

 

Historie HG

 

Písmena HG jsou iniciály švédského podnikatele Håkana Gipa. Tento podnikatel si na počátku šedesátých let minulého století objednal u stockholmské univerzity vývoj několika velmi kvalitních čisticích prostředků, původně určených pro bazény.

 

V roce 1969 zahájila malá nizozemská firma, Van Altena B.V se sídlem v Heemstede, dovoz těchto výrobků HG ze Švédska. Tyto výrobky zajistily firmě úspěch nejen v odvětví bazénů, nýbrž i u obchodníků se stavebními materiály, zejména s keramickými dlaždicemi.

 

V polovině sedmdesátých let byla švédská firma HG prodána finské společnosti. Když bylo dojednáno přemístění švédského závodu HG na severozápad Finska, rozhodla se společnost Van Altena B.V. z důvodu velké vzdálenosti mezi severozápadním Finskem a Nizozemskem sama vyrábět produkty HG v Nizozemsku. Za tímto účelem odkoupila od finské společnosti receptury a práva ke značce HG a vybudovala malý výrobní závod ve městě Oldenzaal.

 

Po několika dalších letech, které byly pro firmu Van Altena B.V. velmi úspěšné, došlo počátkem 80. let k recesi nizozemské ekonomiky, v jejímž důsledku se společnost Van Altena dostala do potíží a zažila léta těžkých ztrát. Z tohoto důvodu se představenstvo společnosti Van Altena B.V. v roce 1982 rozhodlo zaměstnat externího poradce, aby vedení firmy poradil strategii, která by tyto problémy vyřešila.

 

Po důkladné analýze trhu bylo rozhodnuto přejít z odvětví bazénů a stavebních materiálů ke spotřebitelskému trhu. V téže době projednávali umístění značky HG na trhu – „HG by se měla stát značkou řešící všechny potřeby v oblasti čištění a údržby interiérů i exteriérů.“ Kromě uznávané vysoké kvality výrobků se stala významným pilířem celkové koncepce rovněž inovace.

 

Současně společnost vynaložila značné úsilí na expanzi vývozu prostřednictvím dovozců. Mezi první vývozní destinace patřila Belgie, Spojené království a Německo, po nichž následovalo mnoho dalších – nejen v Evropě ale i na Středním východě, v Asii, Kanadě a Spojených státech.

 

Počátkem devadesátých let se závod v Oldenzaalu, jehož provoz byl již několikrát rozšířen, stal opět příliš malý a rovněž hlavnímu sídlu v Hillegomu chybělo místo pro další rozmach. Proto bylo rozhodnuto o sloučení obou lokalit pod jednu střechu v Almere. Stěhování do těchto zbrusu nových prostor na poldru (území vzniklé vysoušením moře), který byl dříve zálivem Zuiderzee, bylo završeno 1. ledna 1997.

 

V roce 2000 došlo k odkupu anglického dovozce a název společnosti byl změněn na HG Hagesan UK Ltd. Tato firma je nyní 100% dceřiná společnost.

 

O rok později, v roce 2001, společnost získala 100% vlastnictví belgického dovozce a její název byl změněn na HG Belgium bvba-sprl.

 

1. července 2009 oficiálně zahájila činnost společnost HG Spain S.L. a 1. září 2011 spouští výrobu společnost HG Italia S.r.l. Od tohoto okamžiku je i španělský a italský trh (stejně jako již zavedené trhy Nizozemska, Belgie, Německa a Spojeného království) pokryt domácími výrobci. Ve všech ostatních zemích spolupracujeme s místními dovozci. Značku HG nabízí řada maloobchodních sítí po celém světě: prodejny dlaždic, drogerie, obchody pro kutily i supermarkety. Spotřebitelé všude ve světě dávají přednost osvědčené a důvěryhodné kvalitě výrobků HG!


HG International 02.5Fa7d9c6

Oddělení HG International

 

Veškeré výrobky vyvíjí a důkladně testuje naše oddělení technologie a výzkumu, interně nazývané „naše laboratoř“, které využívá nejnovějších technologií. Aby výrobky HG splňovaly naše vysoké normy kvality, testujeme rovněž všechny suroviny i polotovary. Ne nadarmo jsme odborníci!

 

V oddělení technologie a výzkumu neustále sledujeme legislativu v zemích, v nichž jsou prodávány naše výrobky.  A pokud by došlo k nějakým změnám, zajistíme případné nezbytné úpravy, například změny textu na etiketách našich výrobků.

 

Grafické a technické změny všech našich etiket provádíme sami, máme své vlastní oddělení DTP. Toto grafické studio je součástí oddělení marketingových služeb a zajišťuje vzhled našich letáků distribuovaných do domovních schránek, materiálů pro prodejny a rovněž našich etiket. Kromě toho si sami vyrábíme veškeré své filmy, animace a jiné obrazové i zvukové materiály určené pro náš plně automatický informační systém.

 

Naše oddělení správy zakázek denně přijímá elektronické objednávky z celého světa, které se zpracovávají v našem počítačovém systému. Toto oddělení dále zasílá našim zákazníkům potvrzení o přijetí objednávek a zajišťuje přepravu a fakturaci dodaného zboží.

 

Po zpracování objednávek obdržených oddělením správy zakázek vygeneruje náš systém ERP (elektronické plánování zdrojů) zcela automaticky plánování výroby, nabídky nákupů a analýzy zásob. Veškeré informace jsou denně analyzovány, v případě potřeby upravovány a zpracovány v naší kanceláři pro plánování a kontrolu, která je skutečným mozkem našeho podniku. Na základě získaných informací pak tato kancelář vytváří konkrétní výrobní objednávky určené pro naše výrobní oddělení.


Lab 01.559E9a28

Oddělení HG Chemical

 

U HG vlastně nelze hovořit o výrobním oddělení, neboť by to nebylo spravedlivé vůči všem podřízeným oddělením, která rovněž přispívají, každé díky své vlastní specializaci, ke vzniku našich HG výrobků. V podstatě můžeme jednotlivě charakterizovat následující oddělení.

 

V našem oddělení automatizovaného provozu jsou na základě receptur vyvíjených v oddělení technologie a výzkumu vyráběny naše tekuté výrobky. Zde dochází k míchání vysoce kvalitních surovin a dalším zpracováním této směsi vzniká jeden z našich nesčetných hotových výrobků.

 

V jiném oddělení probíhá výroba našich práškových produktů.

 

Plnění všech našich lahví a jiných obalů zajišťuje oddělení plnění, které je vybaveno deseti plně automatizovanými linkami, na nichž se plní naše tekuté i práškové výrobky. Rovněž nasazování uzávěrů a/nebo spouštěcích mechanismů probíhá zcela automatizovaně, a dále rovněž opatření výrobků etiketami a jejich balení. Naši operátoři pouze kontrolují a sledují tyto postupy! Všechny naše linky jsou konstruovány tak, aby dokázaly vytvořit několik různých druhů obalů. Dokážeme tak vždy pružně reagovat na stále rostoucí poptávku našich zákazníků.

 

Bez zbytečné skromnosti můžeme klidně prohlásit, že společnost HG je skutečně unikátní! Nejen pouze díky našemu sortimentu, kvalitě našich výrobků nebo našemu rostoucímu úspěchu, ale zejména díky naší filosofii vyrábět co nejvíce výrobků ve vlastních provozech, právě tím se odlišujeme od ostatních. Názorným příkladem je naše oddělení zpracování plastů, zkráceně nazývané KVA. Zde pokrýváme 95 % naší celkové potřeby lahví, k jejichž výrobě využíváme 21 nejmodernějších vstřikovacích lisů a strojů na tvarování vyfukováním. Díky důmyslnému trubkovému systému jsou lahve zcela automaticky přepravovány přímo do speciálních úložných komor, které se nacházejí nad plnicími stroji.

 

V tak všestranné společnosti, jako je naše, je přirozeně rovněž velmi důležitou součástí oddělení technických služeb – nezbytný článek řetězu – jehož úkolem je víc než jen utahování šroubků a matiček. Naše oddělení technických služeb zodpovídá za preventivní údržbu všech našich strojních zařízení – nikoliv pouze plnicích linek, ale také vstřikovacích lisů a strojů na tvarování vyfukováním – a za řešení veškerých závad a poruch. Oddělení technických služeb zajišťuje rovněž celou řadu opravářských prací v prostorách společnosti. Aby bylo možno plnit takový rozsah prací, disponuje toto oddělení nejrůznějšími odborníky, mimo jiné z oblasti strojírenství, technologie výrobních postupů, počítačů a technologie PLC.

 

Naše tiskařské oddělení je vlastně malou tiskárnou v rámci výrobního oddělení. Toto oddělení tiskne na noviny HG loga a adresy našich maloobchodníků, kteří distribuují naše noviny pro domácnosti.

 

Naší snahou je mít co nejvíce možností pro sestavení a zpracování našich prodejních stojanů, a proto jsme vytvořili vlastní interní oddělení, které vyrábí stojany a připravuje je k přepravě. To nám umožňuje rychle reagovat na poptávku trhu.

 

Náš velkosklad je oddělení samo o sobě. Každý den zpracovává tisíce objednávek a zaměstnanci našeho skladu zajišťují, aby všechny operace, tj. vyskladňování a expedice výrobků HG, probíhaly hladce. To vše má jeden cíl – objednané zboží je nutno včas doručit našim zákazníkům kdekoliv na světě. Dodáváme nejen dovozcům, ale také velkoobchodům a dokonce přímo některým maloobchodníkům. Náš velkosklad je zařízen tak, aby mohl relativně snadno reagovat na nejrůznější požadavky, které s sebou přináší široké spektrum odběratelů.


KVA 05.559E9a28