Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 10.09.2021

Úvod

Toto je prohlášení společnosti HG International B.V. (dále jako HG) o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny námi zpracovávané osobní údaje klientů, potenciálních klientů a uživatelů našich webových stránek.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, které z vašich údajů zpracováváme. Uvádíme zde také, z jakého důvodu a jak dlouho zpracováváme vaše údaje a jaká práva máte s ohledem na každý aspekt zpracování. Dále jsou zde uvedeny strany, se kterými spolupracujeme.

Jsme přesvědčeni, že je důležité, abyste byli jasně informováni o tom, jak zacházíme s vašimi údaji. Vaše osobní údaje budeme řádně chránit a zpracovávat je v souladu s právními předpisy.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může změnit, například když změníme nebo rozšíříme poskytované služby nebo v důsledku legislativních změn. Nejaktuálnější znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupné na našich webových stránkách. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno 10. září 2021.
 

 1. Kdo je správcem údajů při zpracování vašich údajů?

Společnost HG International B.V. je správcem údajů v souvislosti se zpracováním vašich údajů. Například, společnost HG určuje, které z vašich údajů se zpracovávají, jakým způsobem, za jakým účelem a jak dlouho.

Kontaktní údaje našeho ústředí:
HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere-Stad
Nizozemí
+31 (0)36 549 47 00
IČO: 39063985

Naše poštovní adresa:
Postbus 30078
1303 AB Almere
Nizozemí

 

 1. Jaké informace shromažďujeme a proč?

Zpravodaj 
Abychom vám mohli zasílat náš zpravodaj, požádáme vás o vaše křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Vaše křestní jméno a příjmení shromažďujeme proto, abychom mohli zpravodaj zasílat přímo vám osobně. Vaše e-mailová adresa se používá k zasílání zpravodaje. Zpravodaj je zasílán na základě vašeho souhlasu. Tyto údaje používáme, dokud nezrušíte odběr zpravodaje. Odběr můžete zrušit jednoduše kliknutím na odkaz ke zrušení odběru ve zpravodaji.

Kontakt s naším oddělením služeb pro spotřebitele
Pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se našich výrobků, můžete se obrátit na naše oddělení služeb pro spotřebitele. Oddělení služeb pro spotřebitele můžete kontaktovat telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách.

Pokud ke kontaktování použijete kontaktní formulář, zaznamenáme vaše křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, zemi a vaši zprávu. Tyto informace se použijí k odpovědi na vaši žádost o kontaktování. Vaše telefonní číslo a adresa jsou volitelná pole. Právním důvodem zpracování těchto údajů je „oprávněný zájem“. Shromážděné údaje se uchovávají po dobu jednoho roku, abychom mohli reagovat na vaše zprávy.

Vyhledání blízkého prodejního místa
Na stránce Prodejní místa můžete zadat vaše město, PSČ nebo adresu za účelem nalezení prodejny ve vaší blízkosti. Tyto údaje se neuchovávají.

Otázky a odpovědi k výrobku
Na některých webových stránkách HG jsou sekce „otázek a odpovědí“. Pokud zde nenajdete potřebné otázky a odpovědi, můžete odeslat dotaz. Požádáme vás o uvedení vašeho jména a e-mailové adresy, abychom na váš dotaz mohli odpovědět.

 1. Společnosti zpracovávající vaše údaje

Společnost HG využívá další společnosti, které poskytují své služby. S těmito společnostmi uzavíráme smlouvy, které obsahují dohody o zabezpečení, důvěrnosti a vašich právech. Tyto společnosti musí dodržovat právní předpisy.

V určitých situacích vaše údaje mohou být předány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (EHS). Základním pravidlem je, že je to povoleno pouze v případě, že příslušná země poskytuje vhodnou úroveň ochrany. Pokud země nespadající do EHS neposkytuje vhodnou úroveň ochrany, zajistíme, aby vaše údaje byly chráněny nejlepším možným způsobem. Příkladem je použití modelových smluv, které byly schváleny Evropskou komisí.

Společnost HG spolupracuje s těmito stranami:

 • Logističtí partneři: např. poštovní společnosti, kurýrní služby a strany, které nám pomáhají odesílat e-maily.
 • Poskytovatelé analytických služeb: k analyzování používání našich webových stránek. Používáme software jako Google Analytics.
 • Poskytovatelé IT služeb: k údržbě a správě našich systémů a uchovávání vašich údajů.
 • Orgány dozoru, finanční úřady a vyšetřovací útvary jako policejní a trestní orgány. Těmto stranám poskytujeme pouze nezbytné údaje, pokud se jedná o zákonem stanovenou povinnost.

 1. Zabezpečení

Společnost HG bere zabezpečení vašich údajů velmi vážně. Z toho důvodu přijala opatření k řádnému zabezpečení vašich údajů. Společnost HG si uvědomuje rizika ztráty nebo neoprávněného použití vašich údajů.

 1. Doba uchovávání

Všeobecně uchováváme vaše údaje ne déle, než je to nutné pro účel, kvůli kterému vaše údaje shromažďujeme. Vaše údaje rovněž odstraníme nebo změníme tak, aby na vás neodkazovaly; tento postup se nazývá pseudonymizace. Údaje pseudonymizujeme v případech, kdy je chceme použít pro statistické účely.

Níže jsou uvedeny některé minimální zákonné lhůty uchovávání.

 • Povinné uchovávání účetnictví a administrace: 7 let
 • Daňová dokumentace a zprávy týkající se dodávek zboží a jiné relevantní údaje: 7 let
 • Stížnosti: 5 let
 • Faktury: 7 let
 • Objednávky: 7 let

 1. Vaše práva

Níže vysvětlujeme vaše práva související se zpracováním vašich údajů společností HG. Pokud máte otázky týkající se zpracování osobních údajů, kontaktujte naše oddělení služeb pro spotřebitele prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle +31 (0)36 - 5494727.

Právo na informace:
Jsme povinni vás informovat o naší identitě, které z vašich údajů zpracováváme, jak dlouho, pro jaké účely, na jakém právním základě a komu poskytujeme vaše údaje. Všechny tyto informace jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup:
Máte právo na přístup k vašim údajům. Máte právo se zeptat, zda společnost HG zpracovává vaše údaje, a pokud ano, jaké údaje, pro jaký účel, kterým stranám jsou vaše údaje poskytovány, jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány, a máte právo vědět, odkud vaše údaje pochází, pokud jste tyto údaje neposkytli vy sami.

Právo na opravu:
Můžete požádat společnost HG, aby změnila vaše údaje, jestliže jsou nesprávné.

Právo na vymazání údajů:
Jsme povinni vymazat vaše údaje, pokud o to požádáte. Například v těchto situacích:

 • Odvoláte svůj souhlas a společnost HG nemá jiný právní základ ke zpracování;
 • Podáte námitku proti zpracování a neexistují žádné důvody, proč by zpracování mělo pokračovat;
 • Podáte námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu;
 • Vaše údaje musí být odstraněny, aby byly splněny zákonné povinnosti.

Pokud jsme sdíleli vaše údaje s jinými stranami, požádáme tyto strany o vymazání vašich údajů.

V některých situacích nemůžeme nebo nesmíme vymazat vaše údaje. Někdy jsou údaje vyžadovány k:

 • plnění zákonných povinností;
 • zahájení, uplatnění nebo opodstatnění nároků, například na základě vaší záruky;
 • vyšetřování podvodů.

Právo na omezení zpracování:
Máte právo na omezení zpracování vašich údajů v těchto situacích:

 • Nesouhlasíte s přesností vašich údajů;
 • Zpracování je nezákonné a nechcete, aby vaše údaje byly odstraněny. Místo toho chcete omezit použití vašich údajů;
 • Společnost HG již nepotřebuje vaše údaje, ale vy je potřebujete k zahájení, uplatnění nebo opodstatnění nároku.

Pokud je zpracování omezeno, vaše údaje jsou zpracovávány pouze s vaším souhlasem, v souvislosti s nárokem nebo na ochranu práv jiných subjektů.

Odvolání souhlasu:
Pokud jsou vaše údaje používány na základě vašeho souhlasu, tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Chcete-li zrušit odběr zpravodaje, můžete použít odkaz ke zrušení odběru ve zpravodaji.

Právo podat námitku:
Máte právo podat námitku vůči zpracování vašich údajů. Můžete tak učinit, pokud existují důvody k podání námitky ve vaší konkrétní situaci. To platí do té míry, v níž společnost HG vychází z oprávněného zájmu a pro profilování na něm založeném. Na základě vaší námitky ukončíme zpracování vašich údajů. Pouze pokud zájmy společnosti HG převáží vaše zájmy, například při uplatňování nároku, nepřestaneme zpracovávat vaše údaje.

Soubory cookie:
Pokud nechcete, aby webové stránky umísťovaly soubory cookie do vašeho počítače, můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, abyste byli vždy upozorněni dříve, než dojde k umístění souborů cookie. Můžete rovněž změnit nastavení prohlížeče tak, aby odmítl všechny soubory cookie nebo pouze cookie třetích stran. Umístěné soubory cookie je možné také odstranit. Pokud ale nepovolíte umístění souborů cookie, nemůžeme vám zaručit, že naše webová stránka bude správně fungovat za všech okolností. Odmítnutí souborů cookie neznamená, že se vám již nebudou zobrazovat reklamy na internetu. Reklamy pouze nebudou přizpůsobovány vašim zájmům a možná se budou častěji opakovat. Postup, jak změnit nastavení, je u každého prohlížeče jiný. V případě potřeby si vyhledejte informace v nápovědě k prohlížeči. Další informace najdete v našem prohlášení o souborech cookie.

 1. Stížnost orgánu dozoru nebo soudu

Pokud si myslíte, že zpracováváme vaše údaje v rozporu se zákonem, můžete nás kontaktovat. Máte právo podat stížnost vnitrostátnímu orgánu dozoru nebo soudu.