Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Obecná ustanovení
Přístup na webovou stránku HG a její použití se řídí platnými právními předpisy, následujícími ustanoveními a obchodními podmínkami. Prostým použitím kterékoli části nebo aspektu webové stránky HG vyjadřujete souhlas s tímto prohlášením. Pokud s těmito ustanoveními a obchodními podmínkami nesouhlasíte, nevstupujte na tuto webovou stránku.

Obsah
Ceny uváděné na této webové stránce jsou doporučené maloobchodní ceny, které se používají v našem online obchodě. Tato webová stránka slouží pouze k poskytování informací. Společnost HG zařadila informace na tyto webové stránky v dobré víře a nabízí je tak, jak zde byly zařazeny. Společnost HG je oprávněna kdykoli a bez nutnosti oznámení provádět změny a opravy webové stránky a těchto ustanovení a obchodních podmínek. Ani přes soustavné sledování kvality obsahu nemůže společnost HG zaručit, že informace jsou v každém okamžiku úplné a/nebo aktuální.

Autorské právo a ochranné známky

Veškerá autorská práva a jiná práva na duševní vlastnictví k informacím na této webové stránce, mimo jiné včetně textu, obrázků a softwaru, jsou vlastnictvím společnosti HG. Osoby s přístupem na tuto webovou stránku mají povoleno zpřístupnit, ukládat, množit a šířit části této webové stránky – bez provádění úprav webové stránky či jejích částí – ale pouze výhradně pro osobní informační a nekomerční účely. Kopie nelze prodávat za účelem komerčního zisku, ani měnit, ani zařadit do jakýchkoli děl, publikací či webových stránek. Společnost HG je buďto oprávněná strana nebo nabyvatel licence ke všem ochranným známkám a emblémům zobrazeným na této stránce. Máte-li otázky, připomínky nebo náměty ke zboží, které jste zakoupili, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.