Výrobky na čistenie a údržbu pre plastový kuchynský drez

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

128050127.MAIN.png

čistenie/ odmasťovanie

HG odstraňovač mastnoty

  • Odmasťovací prípravok na živočíšne a rastlinné tuky a potravinové oleje
Lees meer over HG odstraňovač mastnoty