Výrobky na čistenie a údržbu pre krby, univerzálne kúrenie, otvorený oheň, kachle a samostatne stojace piecky

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

dosiahnuť, aby pec bola opäť úplne čierna

HG čiernidlo na pece

  • Revitalizuje a chráni

vyčistiť sporákové platničky

HG čistič sklenených dvierok krbov a pecí

  • Rozpúšťa sadze, mastnotu a decht

vymetanie komínov, otvorené ohne a viacero horákov

HG odstraňovač sadzí z komína

  • Na vyčistenie komína, otvoreného krbu a kachlí na rôzne typy paliva.