Výrobky na čistenie a údržbu pre lehátka

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

209050127.MAIN.png

čistenie lehátok

HG intenzívny čistič plastov

  • Vhodný aj na nátery a tapety
Lees meer over HG intenzívny čistič plastov