Výrobky na čistenie a údržbu pre hliníkový a kovový záhradný nábytok

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

124050127.MAIN.png

intenzívne alebo pravidelné čistenie

HG intenzívny čistič záhradného nábytku

  • Mimoriadne účinný
Lees meer over HG intenzívny čistič záhradného nábytku