Výrobky na čistenie a údržbu pre gril

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

138050127.MAIN.png

odstránenie spálenej a zhorenej masti a rozliateho jedla

HG čistič na rúry a grily

  • Odstraňuje pripečené zvyšky jedla a pripálenú mastnotu
Lees meer over HG čistič na rúry a grily