Výrobky na čistenie a údržbu pre kávovar

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

174050127.MAIN.png

odstránenie zvyškov vápnika

HG odstraňovač vodného kameňa na spotrebiče

  • Do prístrojov určených na varenie vody
Lees meer over HG odstraňovač vodného kameňa na spotrebiče