Výrobky na čistenie a údržbu pre nepríjemné pachy v čalúnení

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

429040127.MAIN.png

nepríjemný zápach spôsobený varením, pečením, oprážaním, fajčením alebo potením

HG odstraňovač pachov z textilu

  • Bezpečný pre všetky druhy textilu
Lees meer over HG odstraňovač pachov z textilu