Výrobky na čistenie a údržbu pre oblečenie na chemické čistenie

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

429040127.MAIN.png

odstrániť zápach po dyme, varení a od potu

HG odstraňovač pachov z textilu

  • Bezpečný pre všetky druhy textilu
Lees meer over HG odstraňovač pachov z textilu