Výrobky pro čištění a údržbu okna/ okenní tabulky

Jakého ošetření se týká?

umývání/ čištění velkého počtu/ velkých částí oken

HG čistič oken

  • Vysoce koncentrovaný