Výrobky pro čištění a údržbu chladnička

Jakého ošetření se týká?

335050127.MAIN.png

čištění uvnitř i vně hygienickými prostředky

HG hygienický čistič lednic

  • Rychlé a hygienické vyčištění lednice
Lees meer over HG hygienický čistič lednic