Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van HG zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de HG website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Inhoud

De op deze site vermelde prijzen zijn de consumentenadviesprijzen zoals deze gelden in onze webshop. Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door HG samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. HG kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan HG niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van HG. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciƫle doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is HG hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer. Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de door u gekochte artikelen kunt u zich het beste wenden tot onze Consumentservice via ons contactformulier.