Výrobky na čistenie a údržbu pre nepríjemné pachy v miestnostiach

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?

dym z cigariet, cigár a fajok

HG neutralizátor pachu

  • Pachy nemaskuje, ale odstraňuje ich zdroj

výpary z varenia, pečenia a vyprážania

HG neutralizátor pachu

  • Pachy nemaskuje, ale odstraňuje ich zdroj

zápach potu

HG neutralizátor pachu

  • Pachy nemaskuje, ale odstraňuje ich zdroj

zápach z toalety

HG neutralizátor pachu

  • Pachy nemaskuje, ale odstraňuje ich zdroj