Výrobky na čistenie a údržbu pre markízy/ slnečníky/ stánky/ plachty

Akého spôsobu ošetrenia sa to týka?