HG penový odstranovac plísne

HG penový odstranovac plísne

HG "penový odstranovac plísne" okamžite nicí plísne na vlhkých místech, ve vnitrním i venkovním prostredí. Díky unikátnímu složení má pena méne pronikavý zápach, aplikace sprejem umožnuje lepší zamerení na postižené místo a riziko rozstriku je menší. Krome toho pena díky svým vlastnostem zustává déle na povrchu a zajištuje tak ješte lepší a delší pusobení. Vhodná na dlaždice a štuky sten (rovnež mramor a jiné prírodní kameny), jakož i na spáry v koupelnách, sprchách, na toalete, v kuchyni, ve sklepech, suterénech, saunách, bazénech, garážích a zahradních kulnách. Cistí rovnež fasády, balkony, kvetináce, zahradní sošky apod. Pred použitím vyjmete pojistku. V prípade, že láhev byla použita již dríve, mohou se v rozstrikovacím otvoru nacházet zbytky tekutiny, což muže negativne ovlivnit jeho funkcnost pri dalším použití. Proto doporucujeme, abyste pred dalším použitím rozstrikovací otvor vždy dobre vypláchli vodou z kohoutku, napríklad pres vetrací otvory na strane penové trysky. Tento výrobek zesvetluje místa, na která je používán, v prípade pochybností jej nejdríve vyzkoušejte na málo viditelném míste.

  • Pro dlažby, obklady, silikonová těsnění, omítky apod.
  • Přípravek působí automaticky
  • Výsledek již za 30 minut
  • Jemná vůně
  • Menší riziko potřísnění okolních míst
  • Snadné nastříkání přímo na plíseň
  • Ještě lepší účinnost

Prohlédnout všechny informace o produktu

199,00 Kč

500ml

HG penový odstranovac plísne

HG penový odstranovac plísne

199,00 Kč

500ml

Odstraňovač plísně s dlouhodobým účinkem

Tento odstraňovač plísně ihned odstraňuje plíseň z vlhkých míst, jak uvnitř, tak v okolí domu. Pěna zůstává na povrchu déle, a proto účinkuje lépe a delší dobu. Plíseň, vlhkost nebo skvrny od vody se často objevují na silikonovém těsnění mezi vanou a obklady, ve sprchovém koutu nebo na omítce. Tento odstraňovač plísně ve spreji značky HG má jedinečné pěnové složení. Pěna zůstává na povrchu déle, a proto účinkuje lépe a delší dobu. Tento odstraňovač černé plísně má jemnou vůni a snadno jej nastříkáte přímo na plíseň. Odstraňovač plísně, který nepotřísní okolní místa. Pokud hledáte variantu ve spreji, doporučujeme používat HG odstraňovač plísně.

Jak funguje HG pěnový odstraňovač plísně?

Pro správné použití HG pěnového odstraňovače plísně postupujte podle následujících pokynů.

Plísne z vrchní cásti neodstranujte. Stlacte trysku na prední strane a otocte o ctvrtinu. Daný povrch postríkejte ze vzdálenosti 3 – 5 cm. V prípade silného znecištení povrch po 30 minutách znovu postríkejte a ponechejte 30 minut pusobit. Poté povrch umyjte houbickou a vodou. Elastické spoje (napr. silikonový tmel) po uplynutí 30 minut omyjte a opetovne aplikujte postrik. Po použití otocte trysku o ctvrtinu zpet (zajištená pozice). Za úcelem ocištení vetších ploch, pokrytých zeleným povlakem, Vám doporucujeme použít HG "odstranovac zelených povlaku a mechu". Pri vdechnutí premístete postiženého do cistého prostredí. Pri potížích privolejte lékarskou pomoc. Pri zástave dechu zajistete umelé dýchání. Pri požití nevyvolávejte zvracení, pokud možno podejte 3 tablety medicinálního uhlí rozdrcené ve sklenici vody a zajistete lékarskou pomoc. Znecištenou pokožku omyjte velkým množstvím vlažné vody a mýdlem. Pri zasažení ocí vyplachujte oci proudem cisté vody alespon 10 minut, zajistete lékarské ošetrení. (Osoby v bezvedomí uložte do stabilizované polohy a privolejte lékarskou pomoc.) Používejte biocidy bezpecným zpusobem. Pred použitím si vždy prectete oznacení a informace o prípravku

HG penový odstranovac plísne

Související produkty

HG odstraňovač plísně

  • Pro dlažby, obklady, silikonová těsnění, omítky apod.